آثار-باستانی-فاریاب-رو-به-نابود-شدن-است

به گفته ی مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب، آثار باستانی این ولایت توسط فرماندهان محلی قاچاق و یا نابود می شود.

به گزارش افغان نیوز: مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت اظهار داشته اند که قدامت تاریخی این آثار از دو تا سه قرن می رسد که از یک طرف عوامل و رویداد های طبیعی باعث نابودی اینها شده است و از طرف دیگر نا امنی و قاچاق آثار باستانی از سوی فرماندهان محلی خطر جدی محسوب می شود.

آقای شاه رضا منشی زاده، آمر بخش فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب گفته است که بیش از 160 آثار باستانی وجود دارد که مشهور ترین آن ها عبارت اند از: مدرسه خشتی در شهر میمنه مرکز این ولایت، حوض آقینه در ولسوالی اندخوی و گنبد عدالت می باشد که باید در قسمت امنیت این آثار توجه صورت بگیرد، در غیر این صورت نابود خواهد شد.

آقای منشی زاده گفته است که ما با فرستادن چندین نامه ی رسمی، از وزارت اطلاعات فرهنگ خواسته ایم که در باز سازی این آثار همکاری نماید اما متآسفانه تا کنون هیچ نوع اقدام جدی از سوی وزارت صورت نگرفته است. مسوولان این ولایت می افزاید که نبود موزیم برای نگهداری باعث شده است که بیشترین آثار باستانی این ولایت در بانک ها نگهداری شود.

آقای عبدالکریم یورش، سخنگوی پولیس فاریاب نفوذ طالبان در این ولایت را عامل اصلی ویرانی آثار باستانی عنوان کرده اما قاچاق آثار باستانی از سوی فرماندهان محلی را رد می کند.

آثار باستانی فاریاب رو به نابود شدن است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد