آزار-و-اذیت-جنسی-در-نهادهای-ورزشی

شماری از دختران ورزشکار می‌گویند: فساد اخلاقی در نهادهای ورزشی به شکل گسترده وجود دارد و دختران از مصئویت جانی در نهادهای ورزشی برخوردار نیستند.

حلیمه سادات، معاون ورزش پنج گانه المپیک در گفتگو ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: مشکلات زیاد سد راه ورزش در کشور وجود دارد که اگر این مشکلات برطرف ساخته نشود، خانواده‌ها به فرزندان خود اجازه نخواهند داد که روی به ورزش بیاورند.

خانم سادات گفت: آزار و اذیت جنسی دختران از عمده ترین مشکلات است که مانع رشد دختران ورزشکار می‌شود و اگر این روند ادامه داشته باشد، حضور دختران در رشته‌های ورزشی کاهش پیدا می کند.

او افزود:  حدود 60 درصد سوء استفاده جنسی از دختران ورزشکار وجود دارد  و دختران در قدم نخست که وارد ورزش می‌شوند متوجه این مشکل نیست اما بعد در دام افراد استفاده‌جو گیر می‌ماند، اما تعداد از دختران هستند که خودشان از طریق راه غیر مشروع می خواهد شهرت ورزشی کسب کنند.

ورزشکاران ماهانه یک هزار افغانی معاش دریافت می‌کنند که این مبلغ برای انان حتی کرایه موتر هم نمی شود و بانو سادات می‌گوید: باید معاش بیشتر از این برای ورزشکاران اختصاص داده شود.

سادات گفت: دختران مکان مناسب برای ورزش ندارند و باید جای برای ورزشکاران دختر اعمار شوند که با خیال راحت بتوانند ورزش کنند و خانواده‌ها نیز به این مکان‌ها اعتماد داشته باشند تا فرزندان خود را اجازه دهند روی به ورزش بیاورند.

حلیمه سادات، معاون ورزش پنج گانه المپیک است و از سال 2008 به این طرف رشته ورزشی بوکس را تمرین میکند و در کنار ورزش درس خود را نیز ادامه داده است و اکنون در یکی از دانشکاه های خصوصی رشته حقوق را می خواند.

از سوی دیگر عاطفه محبوبی یک از ورزشکاران رشته ورزشی یوگا گفت: جامعه سنتی افغانستان هنوز زنان را بعنوان انسان کامل مانند مردان قبول ندارد و تا زمانی که این مشکل ادامه داشته باشد و مردان افغانی فکر خود را تغییر ندهند وضعیت بهتر از این نمی‌شود.

خانم محبوبی گفت: مردان در افغانستان می‌خواهند که زنان مثل گذشته در خانه باشند و از خانه بیرون نشوند که این امر مشکلات زیاد را ایجاد کرده است تا زنان بیرون از خانه ورزش کرده نتوانند.

او افزود: نهادهای ورزشی زمینه ورزش را به گونه باید و شاید برای مردان و زنان فراهم نکرده است و زنان در این عرصه همواره پایمال بوده اند و در کنار این نهادهای ورزش نتوانسته اند که این نهادها را عاری از فساد اخلاقی بسازند.

به گفته خانم محبوبی حضور زنان در ورزش بسیار ناچیز اند و این کم رنگ بودن حضور زنان نیز به مشکلات فرهنگی و امنیتی برمیگردد که در افغانستان فراهم نیست.

خانم عاطفه گفت:سوء استفاده جنسی از زنان در نهادهای ورزش به شکل بی‌سابقه وجود دارد از حرف زدن گرفته تا آزار و اذیت جنسی فزیکی.

به گفته این ورزشکار، بیش از 50 درصد از زنان ورزشکار در نهادهای ورزشی سوء استفاده جنسی می‌شود که این امر سبب شده تا خانواده‌های به نهادهای ورزش بی‌اعتماد شوند و نگذارند که دختران شان به ورزش روی آورند.

نهادهای ورزشی همواره با مشکلات زیاد همراه بوده است که یکی از جدی ترین مشکلات فساد اخلاقی است.

آزار و اذیت جنسی در نهادهای ورزشی

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد