آمریکا-در-جنگ-افغانستان-ناکام-شده-است

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به دلیل ناکام ماندن در جنگ خواهان برکناری جان نیکلسون، فرمانده کل نیرو های آمریکایی و مأموریت قاطع در افغانستان شده است.

به گزارش افغان نیوز: رئیس جمهور آمریکا طی نشستی در کاخ سفید از وزیر دفاع و فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا خواسته است که بخاطر عدم موفقیت و ناکام ماندن جنگ در افغانستان در مورد اخراج نمودن جان نیکلسون باید توجه شود.

یکی از موضوعاتی که در این نشست در کاخ سفید روی آن بحث صورت گرفته است ناکام ماندن آمریکا در 16 سال مبارزه با طالبان در افغانستان است و به همین خاطر ترامپ خواهان برکنار شدن جان نیکلسون، فرمانده کل نیرو های آمریکایی و مأموریت حمایت قاطع در افغانستان شده است.

شش ماه از حکومت ترامپ سپری شده است اما استراتژی او در باره افغانستان مبهم مانده است.

در حال حاضر 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان هستند، دولت آمریکا در صدد هست سه تا پنج هزار نیروی دیگر را نیز اضافه کند.

 

آمریکا در جنگ افغانستان ناکام شده است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد