اختلافات-میان-ثارنوالی-و-محکمه-بر-سر-پرونده-داوی-بالا-گرفته-است

ثارنوالی ابتدای کابل عبدالغفار داوی رئیس شرکت داوی ایل را به عدم پرداخت ۷۱۸ میلیون افغانی مالیات به دولت و تمرد از پرداخت ۳۴ میلیون دالر مقروضیت کابل بانک و پشتی بانک متهم میکند اما محکمه ابتدایی این ادعاهای ثارنوالی را فاقد اعتبار می‌داند.

عبدالغفار داوی رئیس شرکت داوی ایل متهم به عدم پرداخت مالیات به دولت و اختلاس و فریبکاری در حالی حاضر زندانی است و ثارنوالی ابتدایی کابل، وی را به عدم پرداخت 718.682738  میلیون افغانی به دولت متهم کرده است اما این ادعاهای ثارنوالی از سوی محکمه ابتدایی کابل رد شده است و محکمه گفته است که ادعاهای ثارنوالی از شفافیت و اسناد لازم برخوردار نیست.

ثارنوالی بیان داشته است که به تاریخ (25 /6 /1385) شرکت داوی ایل قرارداد تهیه تیل شرکت هوایی آریانا را با مبلغ (770.31) دالر فی تن با وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی به امضاء رسانده است اما شرکت نامبرده مدت یازده ماه تیل را به شرکت هوایی آریانا فی تن 920 دالر به فروش رسانده است.

ثارنوالی افزوده است که شرکت داوی ایل بین سال‌های (1386 تا 1388) یک تن تیل را به مبلغ 1700 دالر امریکایی خلاف قرار داد به فروش رسانده است اما موارد یاد شده از سوی محکمه ابتدایی کابل رد شده است و محکمه افزوده است که هیچ اقدام خلاف قرار داد از سوی شرکت داوی ایل در رابطه به فروش تیل صورت نگرفته است.

محکمه بیان داشته است که فروش تیل بین سال های (1386 تا 1388) با اندک تغییرات بین وزارت ترانسپورت، رئیس شرکت هوایی آریانا انجنیر عبدالاحد منصور و شرکت داوی ایل همانند قرارداد سال 1385 ادامه پیدا کرده است و ادعای ثارنوالی مبنی به فروش خودسر از سوی شرکت داوی را رد می‌کند.

ثارنوالی در رابطه به قراردادهای تجارتی منعقد شده میان عبدالغفار داوی با اشخاص عادی بیان داشته است که شرکت داوی ایل در سال 1389 در قرارداد با اسامی (حاجی وحید و صاحب خان) در زمینه خرید و فروش تیل امضاء کرده است که شرکت داوی از بابت فروش تیل مشترک حدود 9.634226 میلیون دالر از حاجی وحید بدهکار است که ماهانه باید (500000) هزار دالر به وی پرداخت میکردند اما تا اکنون این پول پرداخت نشده است.

اما محکمه ابتدایی کابل با رد ادعاهای ثارنوالی در رابطه به بدهکاری شرکت داوی به (حاجی وحید و صاحب خان) گفته است، اسناد لازم در این زمینه از سوی ثارنوالی ارائه نشده است و به گفته داوی این قضیه بین شرکت داوی و (حاجی وحید و صاحب خان) در دیوان امنیت عامه محکمه ابتدایه حوزه چهارم کابل به تاریخ (1 / 10 /1395) رسیدگی شده است.

ثارنوالی ابتداییه کابل گفته است که عبدالغفار داوی رئیس شرکت داوی ایل  صد درصد این شرکت را به افراد دیگر فروخته است که (75 درصد به شرکت میهن پطرولیم و 25 درصد دیگر را به  شرکت حاجی توکل فروخته است) با این وجود عبدالغفار داوی هیچ حق به شرکت داوی ایل ندارد.

اما محکمه ابتداییه کابل فروش صد درصد شرکت داوی ایل را به دیگر افراد رد می‌کند و بیان می‌کند؛ ثارنوالی ادعا کرده است که 25 درصد سهمیه شرکت داوی ایل که بخاطر مقروضیت به شرکت مهین پطرولیم داده شده است، وضاحت ندارد.

اداره ثارنوالی گفته است که شرکت داوی ایل بین سال‌های (1385 تا 1389) بیش از 718.682728 میلیون افغانی مالیات خود را به دولت پرداخت نکرده است اما محکمه این گفته‌های ثارنوالی را رد می‌کند و می‌گوید؛ کلمه بیش در دعوا معنا ندارد و باید مقدار بدهی مشخص باشد. محکمه افزوده است که اسناد مشخص در رابطه به بدهی عبدالغفار داوی به عدم پرداخت مالیات به دولت مشخص نیست و باید اسناد لازم از سوی ثارنوالی در این رابطه ارائه شود.

محکمه نیز افزوده است که حیف و میل میلیون‌ها دالر سرمایه از سوی شرکت داوی ایل که از سوی ثارنوالی مطرح شده است معنا ندارد و باید میلیون ها دالر به چه میزان است، مشخص نیست.

عبدالغفار داوی رئیس شرکت داوی ایل تمام ادعاهای صورت گرفته از سوی ثارنوالی  را علیه خود رد می‌کند و می‌گوید؛ هیچ اسناد معتبر در این رابطه وجود ندارد و تنها در حرف وی را متهم به فریب کاری و اختلاس می‌کند.

آقای داوی در دفاعیه خود بیان داشته است؛ ثارنوالی مربوطه ادعا کرده است که شرکت داوی ایل 7 میلیون دالر به حاجی وحید بدهکار است و 8 میلیون دالر دیگر نیز به شرکت میهن پطرولیم بدهکار است اما داوی می‌گوید: " شرکت من از افراد نامبرد خسارت هنگفت دیده است و من هیچ بدهکاری به انان ندارم و از این افراد شکایت دارم".

ثارنوالی گفته است شرکت داوی ایل 718 میلیون افغانی مالیات دولت را پرداخت نکرده است اما عبدالغفار داوی می‌گوید؛ قضیه تصفیه مالیات در دیوان حقوق عامه محکمه حوزه چهار رسیدگی شده است.

عبدالغفار داوی رئیس شرکت داوی ایل به تاریخ 23 حوت جرم فساد اداری بازداشت شد اما تاکنون در بند حکومت قرار دارد و پرونده اش تحت بررسی است.

اختلافات میان ثارنوالی و محکمه بر سر پرونده داوی بالا گرفته است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد