اخراج-پناهجویان-بر-اساس-قومیت،-جنسیت-و-منطقه

مقامات آلمانی گفته اند که جنگ در افغانستان برای کل اتباع افغانستان خطر پنداشته نمی شود بلکه این خطر نظر به قومیت، جنسیت و منطقه فرق می کند.

به گزارش افغان نیوز: آلمان گفته است که اخراج پناهجویان افغانستانی از آلمان بر اساس وضعیت افغانستان بازنگری می شود.

 به گفته ی سخنگوی وزارت خارجه آلمان، بر اساس یک گزارش رسمی حکومت آن کشور، خطر جنگ دامنگیر کل غیر نظامیان افغانستان نمی باشد.

مارتین اسکافر گفته است، میزان تهدید جنگ برای غیر نظامیان افغانستان در داخل کشور شان بصورت انفرادی بوده و از یک قوم و منطقه به قوم و منطقه دیگر فرق دارد.بنا بر این میزان اخراج پناهجویان افغانستان در آلمان نیز فرق خواهد کرد، آنهای که در افغانستان می توانند در امنیت به سر ببرند اخراج خواهد شد.

وزارت داخله آلمان تصریح نموده است که آن عده افغان های که هویت شان فاش نمی کنند، مرتکب جرم شده و یا برای آلمان خطر پنداشته می شود نیز اخراج خواهند شد.

اخراج پناهجویان بر اساس قومیت، جنسیت و منطقه

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد