ادارات-دولتی-فسادزا-است

شماری از تاجران کشور از کم کاری های ادارات دولتی شاکی بوده و می‌گویند که اکثر این ادارات به دلیل عدم انجام کار به موقع و درست، فسادزا است.

خالد صافی، رئیس شرکت ارسلان خالد صافی گروپ در گفتگوی ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: تاجران افغان علاقمند هستند که در داخل کشور خود سرمایه گذاری کنند اما عوامل متعدد سبب میشود که دست از سرمایه گذاری بردارند.

آقای صافی می‌گوید: در ادارات دولتی سیستم بروکراسی به حدی برجسته است که اگر یک تاجر بخواهد جواز سرمایه گذاری خود را در داخل افغانستان تمدید کند باید بیشتر از 6 ماه وقت صرف کند و این درحالیست که در دیگر کشورهای جهان تمدید جواز سرمایه گذاری  کمتر از سه ساعت وقت دربر می گیرد.

آقای صافی بیان داشت: شرکت ارسلان خالد، هفت نوع جواز فعالیت دارند و همواره مالیات خود را به موقع به دولت پرداخت کرده است اما دولت در بدل این مالیات، عرضه خدمات ندارد.

رئیس شرکت ارسلان خالد صافی گفت: سیستم بروکراسی حاکم در ادارات دولتی سبب میشود که کارمندان از تاجران و صنعتکاران پول غیر قانونی اخذ کنند و اگر فساد وجود نداشته باشد یک جواز تجاری و صنعتی در مدت دو الی سه ساعت تمدید می گردد.

به گفته صافی، عمده ترین مشکل در ادارات دولتی حضور افراد ناشایسته اند که برخلاف تخصص خود به این ادارات راه پیدا کرده اند و کار را در موقع انجام نمی‌دهند.او افزود: دولت نمی‌خواهد که افراد با ظرفیت در ادارت دولتی راه پیدا کنند چرا که این افراد فساد نمی‌کنند و به نفع افراد کار نمی‌کنند.

راه حل این مشکلات حضور افراد شایسته و کارکن در ادارات دولتی اند که علاقه خدمت به ملت را داشته باشند نه به نفع افراد و گروه های خاص. صافی بیان داشت: افرادی با ظرفیت بلند در کشور وجود دارند که می‌توانند به جامعه خود خدمت کنند اما هیچ کس توجه به انان ندارند.

مشکلات دیگر که خالد صافی به آن اشاره می‌کند نبود امنیت است که هر روز جان و مال تاجران و سرمایه گذاران را تهدید میکند و تاجران از سال 2001 تا اکنون حدود 200 میلیون دالر از حملات انتحاری و انفجاری خسارت دیده اند. صافی تاکید کرد: با اینکه مشکلات زیاد در داخل افغانستان وجود دارد اما نباید تاجران این کشور را ترک کنند و در مقابل مشکلات تسلیم شوند.

افغانستان یک کشور زراعت پیشه است و میوه فراتر از نیاز داخلی را در اختیار دارد اما ادارات دولتی میوه مورد نیاز خود را از خارج کشور وارد افغانستان می‌کنند که این جای تاسف است. مشکلات دیگر سد راه سرمایه گذاری عدم توزیع زمین به سرمایه گذاران و نبود برق کافی است.

خالد صافی بیان داشت: اگر یک شرکت در داخل افغانستان یک محصول را تولید کند، شرکت مشابه خارجی 100 درصد قیمت جنس خود را کاهش میدهد تا شرکت افغانستان ورشکست شود اما حکومت هیچ برنامه برای مهار این مشکل ندارد. صافی تاکید کرد: حکومت باید سرمایه گذاران داخلی را تشویق کند تا افغانستان در تمام موارد خود کفا گردد.

ادارات دولتی فسادزا است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد