ادویه-فروشی-کچالو-فروشی-نیست

وزارت صحت عامه افغانستان در مورد فروش دواهای بی کیفیت در بازارآزاد بیان داشته است ادویه فروشی با کچالو فروشی فرق دارد.

به گزارش افغان نیوز: فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور سکتور دوایی را اساسات و اجزای مهم صحی خوانده اظهار داشت؛ وزارت صحت عامه افغانستان یک سلسله اقدامات جدی را با گذاشتن یک سیستم جدید کنترول بخاطر جلوگیری از قاچاق دوا و وارد کردن دواهای بی کیفیت روی دست گرفته است.

آقای فیروز رضایت مندی شانرا از فعالیت سکتورهای خصوصی اعلام کرده افزود؛ سکتورهای خصوصی برای نظام مند شدن بیشتر فعالیت ها تلاش داشته و در چارچوب قانون، همه فعالیت های شانرا انجام داده است اوگفت، وزارت صحت عامه توانسته است از طریق رقابت آزاد برای اجرای امور بهتر به تقرر افراد شایسته و توانمند بپردازد.

وی اضافه میکند، وزارت صحت عامه در آینده نزدیک حدود 800 شرکت واردکننده  ادویه را که جواز فعالیت دارند، فعال نیستند لغو نموده و به تعداد 200 شرکت خارجی را که دارای جواز فعالیت نمی باشند، ادویه آنها را ضبط نماید.

وی تصریح کرد، به تعداد 250 شرکت دارو سازی در داخل کشور و 200 کمپنی درخارج از کشور دارو تولید میکنند که در دولت راجستر نمی باشند، اما از طرف وزات صحت عامه تا 10 روز دیگر وقت تعیین شده است که راجستر شوند در غیر آن عاملان آن شناسایی و مجازات خواهند شد.

با این حال وزارت صحت عامه تصریح نموده است که تنها 5 شرکت معتبر را که تحت کنترل وزارت صحت عامه و دولت می باشد، با تفاهم و رقابت آزاد برایش زمینه مساعد می شود تا واردات دارو را به صورت معیاری در افغانستان انجام دهد.

همچنان وزیر صحت عامه میگوید که اکنون 14هزار دوا خانه و حد اکثر چهارهزار فارمسیست در سرتاسر افغانستان وجود دارد که 10هزار دواخانه درکشور بدون فارمسیست فعالیت دارد که خود نشانگر عدم نظام مندی است.

وزیرصحت عامه بیان میدارد؛این وزارت پنج تفاهمنامه همکاری دوجانبه را با وزارت صحت ایران درعرصه بهبود عرضه خدمات صحی امضاء نمود که بلند بردن کیفیت ادویه و تشویق تاجران داخلی و خارجی درجهت سرمایه گذاری در افغانستان در بخش تولید ادویه از بند های مهم این تفاهمنامه است.

این درحالی است که وزارت صحت عامه افغانستان امروز سه شنبه( 10 – اسد)، نشستی را درکابل به منظور مرور فعالیت ها و دست آوردهای سکتور صحت در راستای بلند بردن کیفیت دوا، محصولات صحی و برطرف نمودن چالش های موجود سکتور دوایی دایر نمود.

ادویه فروشی کچالو فروشی نیست

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد