اسلام-دین-خشونت-نیست

داکتر عبدالله عبداللهT رئیس اجراییه افغانستان در سیمینار بین المللی علمی – تحقیقی بیان داشت که تصوف در شناخت دین اسلام از جایگاه بالای برخوردار بوده و اسلام دین خشونت نیست که امروز پنداشته می شود.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه کشور روز (سه شنبه 18 میزان) در سیمینار بین المللی علمی – تحقیقی (نقش تصوف در گسترش فرهنگ اسلام) که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار شده بود، گفت: تصوف اسلامی مردم را به صلح دعوت می‌کند و به مردم همدیگر پذیری را یاد می‌دهد اما کسانی که امروز در جهان به نام اسلام خشونت می‌کنند، آنها اسلام نیستند و از اسلام آگاهی ندارند.

آقای عبدالله گفت: تصوف پیام صلح را به مردم میرساند و برای رشد تصوف باید جامعه اسلام در کنار هم دیگر تلاش کنند چرا که تصوف حقیقت را بازگو میکند. او افزود: در تصوف از آغاز اسلام تا اکنون تغییرات جدی وارد شده است اما با ان هم تصوف نقش زیاد برای پویایی جامعه داشته و دارد.

رئیس اجراییه گفت: معنویت در گذشته پر رنگ تر از امروز بوده است اما برگزاری چنین سمینارها برای رشد تصوف و اثرگذاری تصوف در جامعه اسلام نقش مهم دارد. آقای عبدالله تصوف را زمینۀ سازندگی بهتر در جامعه افغانستان دانسته و گفت: تصوف مردم را تحریک میکنند تا بهتر و در کنار هم در صلح و آرامش زندگی کنند.

از سوی دیگر اسدالله غضنفر، پیام رئیس جمهور را در این برنامه خواند: رئیس جمهور در پیام خود گفته است که صوفیان در تمدن و معرفی دین اسلام نقش کلیدی داشته اند.

در پیام رئیس جمهور آمده است که صوفیان به ارزش های اسلامی آگاه اند و هیچ وقت خلاف دین اسلام اقدام نمیکنند و با افراد دیگر با محبت برخورد میکنند نه با خشونت.

رئیس جمهور تاکید کرده است، کسانی که خود را انتحار میکنند و مسلمانان را به قتل می‌رسانند از دین اسلامی نیستند و دین اسلام و صوفیان چنین عمل زشت را مرتکیب نمیشوند.

در همین حال محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: سمینار بین المللی علمی – تحقیقی (نقش تصوف در گسترش فرهنگ اسلام) برای مدت دو روز در کابل دایر شده است و در این برنامه عالمان از کشورهای پاکستان و هندوستان نیز حضور دارند.

آقای باوری گفت: تصوف ریاضت و باورمندی بین مسلمانان را ایجاد نموده و راه برای عبادت است و افراد که از راه تصوف منحرف شده اند این افراد بنیاد گرا اند و به خود و جامعه ضرر وارد میکنند.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشت: این وزارت به اساس نیازمندی مردم این سمینار را گرفته است که در این برنامه افراد نخبه در بخش تصوف از کشورهای خارجی و صوفیان داخلی دعوت شده اند.

اسلام دین خشونت نیست

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد