اعتراض-شهروندان-غزنی-علیه-فساد-اداری

ده ها تن از شهروندان غزنی امروز دست به تجمع اعتراضی زده و از افزایش فساد اداری در این ولایت شکایت کردند.

به گزارش افغان نیوز: باشندگان غزنی در اعتراض به افزایش فساد اداری در مقابل مقام ولایت تجمع کرده و خواهان ازبین بردن فساد اداری شدند.

متین قلندری، مسؤل انجمن غزنویان مبارز هدف از برگزاری این تجمع اعتراضی را چنین بیان داشت: همه شاهد  افزایش فساد و رشوه ستانی در غزنی هستند و هیچ کاری در ادارات غزنی بدون پرداخت رشوه و نداشتن واسطه انجام نمی شود.

به همین دلیل امروز شماری از شهروندان غزنی که کاسه صبر شان لبریز گردیده بودند دست به اعتراض زده خواهان اصلاحات و مبارزه قاطع و جدی با فساد در این ولایت اند.

اعتراض کنندگان در اخیر این اعتراض، شعارهابی را علیه فساد در دیوار های شهر نوشتند.

اعتراض شهروندان غزنی علیه فساد اداری

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد