اعدام-یک-شیوه-وحشیانه-است

سرمنشی سارمان ملل متحد به مناسبت روزجهانی اعدام تقاضا نمود که کشور ها از چنین شیوه وحشیانه امتناع ورزند.

به گزارش افغان نیوز: منشی عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشته است که اکثر مطلق اعدام ها در عراق، ایرن، چین و عربستان صورت میگرد.

این بیانیه سرمنشی سارمان ملل متحد به مناسبت روزجهانی اعدام صورت گرفته و تقاضا گردید که از چین شیوه وحشیانه امتناع ورزند.

او گفت که تنها در کشور های عراق، ایرن، چین و عربستان 87% اعدام های رسمی جهان صورت میگرد. اما از گرایش به بررسی توقف مهلت قانونی مجازات اعدام در موارد مربوط به تروریسم نگرانیم.

طبق گزارش سازمان ملل, در سال 2016 تعداد اعدام ها نسبت با سال 2015 37% کاهش یافت.

سرمنشی ملل متحد خطاب به رهبران کشور های که در آنجا اعدام مروج است، گفت: من از شما تقاضا می نمایم تا از چنین شیوه وحشیانه امتناع ورزید و اعدام را متوقف نماید. اعدام در قرن 21 جای ندارد.

اعدام یک شیوه وحشیانه است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد