افتتاح-دومین-مرکز-تداوی-امراض-گرده-در-کابل

وزارت صحت‌عامه افغانستان دومین مرکز تداوی امراض گرده را در شفاخانه جمهوریت - کابل، در سه بخش و با نصب ۳۲ پایه ماشین همودیالیز، افتتاح کرد.

به گزارش افغان نیوز: فیروز‌الدین فیروز، وزیرصحت عامه کشور امروز شنبه‌(15 – میزان) دومین مرکز تداوی امراض گرده را در شفاخانه جمهوریت – کابل، افتتاح نمود.

آقای فیروز میگوید:« امراض گرده از جمله امراضی است که تداوی اش نیاز به هزینه هنگفت دارد و وزارت صحت عامه تلاش دارد تا تعداد مراکز تداوی این امراض را در سطح کشور افزایش دهد».

وی افزود، بیشتر از 5 هزار نفر درکشور مصاب به امراض گرده هستند که وزارت صحت برای جلوگیری از این امراض، حدود 80 پایه ماشین تداوی امراض گرده«هیمودیالیز»، را در سراسر کشور فعال کرده است.

به گفته آقای فیروز، وزارت صحت، 40 پایه ماشین هیمودیالیز را در شفاخانه جمهوریت – کابل در خدمت افراد مصاب به این امراض، قرار داده است.

وی علاوه می گوید که سکتورهای صحی در کشور در بخش معالجه و امکانات مالی مشکلات دارد که به جز دولت افغانستان دیگر حمایت کننده مالی ندارد.

او گفت، تنها 6 درصد مصارف این سکتور را دولت، 24 درصد آن را کمک ‌کنندگان بین‌المللی و 70 درصد مصارف را مردم می پردازند که از 6 درصد، حدود سه و نیم درصد آن به 186 شفاخانه‌های که در سطح کشور وجود دارد تخصیص داده شده است.

آقای فیروز از رفتار و عملکرد پرسونل‌های صحی درمرکز و ولایات شاکی بوده و اظهار میدارد که در اکثر از شفاخانه‌ها مسوولیت پذیری وجود ندارد و باید تغیرات اساسی و جذری به وجود آید.

این درحالی است که مردم افغانستان از عرضه خدمات صحی درکشور شاکی هستند و اظهار میدارند که کیفیت و خدمات سکتورهای صحی درکشور پایین بوده و شمارزیادی از افراد بخاطر تداوی امراض شان خارج از کشور مراجعه می نمایند.

اما وزارت صحت عامه میگوید که با بلند بردن کیفیت و عرضه خدمات صحی تلاش دارد تا با ایجاد مراکز تداوی در مرکز و ولایات، از مصرف هنگفت شهروندان درخارج جلوگیری به عمل آورده و مشکلات مردم را در هر بخش صحی خصوصا در بخش مربوطه برطرف نماید.

افتتاح دومین مرکز تداوی امراض گرده در کابل

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد