افزایش-گرسنگی-در-سرتاسر-جهان

به اساس گزارش سازمان ملل متحد، به دلیل منازعات خشونت آمیز و تغییر اقلیم، در ده سال گذشته روند گرسنگی دوباره در سرتاسر جهان افزایش یافته است.

به گزارش افغان نیوز: سازمان ملل متحد در جدید ترین گزارش شان هشدار داده است که در سرتاسر جهان ۸۱۵ میلیون نفر در سال گذشته غذای کافی نداشتند. به این ترتیب شمار انسان هایی که به خاطر قحطی و سوء تغذیه مزمن گرسنه می مانند، ۳۸ میلیون تن بیشتر از سال ۲۰۱۵ است

در یک گزارش تحلیلی سازمان های وابسته به ملل متحد آمده است که پس از چندین سال که تامین نیازهای مردم به مواد غذایی بهبود یافته بود، شمار گرسنگان دوباره به شدت افزایش یافته است. نویسندگان این گزارش می گویند که این پدیده با افزایش منازعات مسلحانه در سرتاسر جهان و با پیامدهای تغییر اقلیم مرتبط است.

در این گزارش تحلیلی به گونه مثال از سودان جنوبی نام برده شده است. این جا سال ها است که جنگ داخلی جریان دارد. اما نویسندگان این گزارش توجه را به مناطق بحرانی در شمال شرق نایجریا، سومالیا و یمن نیز جلب کرده اند. کارشناسان می گویند که سازمان ملل زمانی می تواند به هدفش دال بر پایان دادن به گرسنگی و سوء تغذیه تا سال ۲۰۳۰ دست یابد، که صلح و ثبات در کشورهای جنگ زده تامین شود.

در این گزارش تحلیلی از سودان جنوبی نام برده شده است. این جا سال ها است که جنگ داخلی جریان دارد.

یک سخنگوی سازمان خوراکه و زراعت سازمان ملل در رُم گفت: «ما نمی توانیم این هشدارها را نادیده بگیریم». او افزود، فقط در مناطق بحران زده نیست که وضعیت تامین نیازهای غذایی بدتر شده است.

او در ادامه گفت، در مناطقی که آن جا صلح حاکم است، خشکسالی و سیلاب باعث کمبود مواد غذایی شده است. همچنین کاهش دستاوردهای اقتصادی نیز باعث بدترشدن تامین نیازهای مردم به مواد غذایی شده است.

تقریبا ۱۱درصد از جمعیت جهانی از گرسنگی رنج می برند. بیشتر آن ها یعنی ۲۳۴ میلیون نفر در کشورهای افریقایی و ۵۲۰ میلیون نفر دیگر در کشورهای آسیایی  زندگی می کنند.  سازمان های وابسته به ملل متحد می گویند که میلیون ها دختر و پسر به خاطر گرسنگی به نسبت سن شان، کوتاه قد و کم وزن می مانند.

افزایش گرسنگی در سرتاسر جهان

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد