افغانستان،-آسیب-پذیر-ترین-کشور-در-برابر-حوادث-طبیعی-در-آسیا

معین و سرپرست اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث اظهار داشته است که افغانستان از جمله آسیب پذیر ترین کشورها در برابر حوادث طبیعی در سطح آسیا بوده که سالانه حوادث طبیعی باعث تلفات جانی، مالی و معلولیت اکثر افراد در سراسر کشور میگردد.

به گزارش افغان نیوز: از روز جهانی کاهش حوادث امروز سه شنبه(2 – عقرب) درکابل از سوی عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور تدویر و تجلیل به عمل آمد.

محمد اسلم سیاس، معین و سرپرست اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، افغانستان را از جمله آسیب پذیر ترین کشورها در سطح آسیا عنوان کرده، میگوید:« سالانه حوادث طبیعی باعث تلفات جانی، مالی و معلولیت اکثر افراد در سراسر کشور میگردد».

آقای سیاس افزود، کسانی را که در اثر حوادث طبیعی بیجا و آسیب دیده است، اداره مبارزه با حوادث با استفاده از امکانات و کمک‌های ملل متحد، جامعه جهانی، موسسات، انجوها و امکانات که در سطح دولت وجود دارد متضررین را تحت پوشش قرار میدهد.

به گفته آقای سیاس، سالانه حدود 350 هزار افراد بیجا شده و آسیب دیدگان حوادث طبیعی را اداره مبارزه با حوادث ثبت و کمک می نماید.

این درحالی است که شمارزیادی از مردم از دوره آغاز حکومت وحدت ملی درکشور و نابسامانی های جاری شاکی بوده و تمام نا امنی، بیکاری، فقر و بیجاشدگان شهروندان افغانستان را ناشی از عدم مدیریت و رهبریت درست سران حکومت و مسوولین قلمداد می کنند.

آقای عبدالله گفت:«با در نظر داشت سطح بالای فقر، بیکاری، نا امنی، حوادث طبیعی مشکلات و نابسامانی‌های مردم را بیشتر می سازد».

وی افزود، با جریان‌های که بالای مردم و کشور تحمیل شده است، مردم و مسوولین حکومت فرصت‌های زیادی را از دست داده است. او گفت، در شرایط کنونی حکومت باید از امکانات دولت، موسسات همکار و انجوها بیشترین استفاده را نمایند.

وی علاوه نمود، ریاست اجرائیه تلاش می نماید تا کارهای را که از خطرات حوادث جلوگیری می کند انجام داده و اداره مبارزه علیه حوادث را حمایت و همکاری خواهد کرد.

به گفته آقای عبدالله، درکشور که جنگ و تهدید، نا امنی، فقر و بیکاری وجود دارد خود، سبب بیجا شدن و فرار شهروندان از کشور می شود.

آقای عبدالله گفته است که جلوگیری و پیش گیری از خطرات حوادث طبیعی، از توانایی بشر خارج است اما؛ برنامه‌ها و پالیسی‌های ملی توسط ادارات ذیربط و کشورهای همکار و کمک کننده در بخش های آگاهی عامه، کارهای زیادی را در عرصه کاهش فقر، بیکاری و رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی کارساز تمام خواهد شد.

افغانستان، آسیب پذیر ترین کشور در برابر حوادث طبیعی در آسیا

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد