افغانستان-پلان-سه-ساله-صندوق-بین-المللی-پول-را-کسب-کرده-است

اجمل عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید؛ حکومت افغانستان توانسته است که شمولیت پلان سه ساله صندوق بین المللی پول را کسب کند.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز، اجمل عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه امروز (شنبه 21 حوت) در ارائه دست‌آورد‌های یکساله این وزارت گفت که بلند رفتن عواید ملی کشور، بوجود آوردن اصلاحات و مبارزه جدی با فساد از سوی دولت افغانستان سبب جلب اعتماد صندوق بین‌المللی پول شده‌است.

آقای عبدالرحیم‌زی افزود: در نتیجه گفتگوهای وزیر مالیه با صندوق بین‌المللی پول، افغانستان در پلان سه‌ساله این صندوق شامل شد و در کنار آن این صندوق حدود 45 میلیون دالر قرضه برای افغانستان داده‌است.

او خاطر نشان کرد که به‌دست آوردن اعتماد صندوق بین‌المللی پول به معنی به‌دست آوردن اعتماد جامعه جهانی است و اعتماد ما را نزد جامعه جهانی بلند برده‌است.

سخنگوی وزارت مالیه همچنان یادآور شد که آلمان قرارداد اهدای 250 میلیون دالر کمک بلاعوض را با معین گمرکات وزارت مالیه به امضاء رسانیده که این مقدار پول در راستای عملی سازی حکومتداری خوب به مصرف می‌رسد.

عبدالرحیم‌زی، در ادامه با اشاره به دست‌آورد‌های یکساله وزارت مالیه گفت که سال 1395 سال دست‌آوردها برای وزارت مالیه بود که وزارت مالیه توانست اهداف تعیین شده برای جمع آوری عواید ملی را پوره کند.

او افزود که در سال مالی 1395 براى جمع آورى عوايد ملى 132 میلیارد افغانى هدف تعين شده بود؛ اما وزارت مالیه توانسته 33 میلیارد اضافه تر -165- میلیارد افغانی عواید جمع آوری کند.

سخنگوی وزارت مالیه با بیان‌اینکه این رقم از گمرکات، عواید غیر مالیاتی و مالیات بدست آمده‌است، تصریح کرد که در جمع آوری عواید ملی سال گذشته گمرکات 48 درصد، شعبات مالیاتی 36 درصد و عواید غیر مالیاتی 16 درصد نقش داشتند.

عبدالرحیم‌زی ادعای برخی‌ها مبنی بر اینکه وزارت مالیه بالای تاجران و سکتور خصوصی فشار آورده تا هدف تعیین شده خود را پوره کند، را رد کرد و افزود که ما توسط مبارزه با فساد اداری و توجه به شایسته‌سالاری توانستیم این رقم را بدست بیاوریم.

او همچنان تصریح کرد که در دو سال گذشته توانستیم بیشترین رقم قروض مالیاتی از ادارات را بدست بیاوریم و مقدار باقی مانده نیز در قست‌های سه ساله به‌زودی جمع آوری خواهند شد.

سخنگوی وزارت مالیه در اخیر از شفاف شدن جمع آوری مالیه از صالونهای عروسی نیز خبر داد و افزود که صالون های عروسی سر از شروع سال آینده مکلف اند که یک حساب بانکی داشته باشند و پول را از طریق حساب خود بدست بیاورند تا وزارت مالیه عواید واقعی آنان را شناسایی کند.

او تصریح کرد که قبل از این صالون های عروسی برای مامورین جمع آوری مالیه درست حسابدهی نمی‌کردند و یا اینکه مامورین در فساد دست داشتند، اما با تطبیق این برنامه از فساد جلوگیری خواهد شد.

گفتنی است که براساس حکم ریاست جمهوری تمام وزارت خانه‌ها موظف‌اند تا دست آورد‌های یکساله و گزارش کارکردهای خود را با رسانه‌ها و مردم شریک کند.

افغانستان پلان سه ساله صندوق بین المللی پول را کسب کرده است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد