امنیت-افغانستان-برای-ثبات-منطقه-مهم-است

در اولین جلسه کمیسیون مشترک امنیتی افغانستان و ازبکستان در شهر تاشکند، هر دو طرف ثبات و امنیت افغانستان را برای ثبات منطقه مهم خواندند.

به گزارش افغان نیوز: نخستین جلسه کمیسیون مشترک امنیتی افغانستان و ازبکستان به میزبانی ازبکستان در شهر تاشکند برگزار شد. در این جلسه، محمدحنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان و ویکتور محمدوف ممشاور امنیت ملی ازبکستان حضور داشتند.

دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی کشور با نشر خبرنامه ای در این باره گفته که در این نشست هر دو طرف بر ایجاد برنامه های تطبیقی از بهر عملی شدن تفاهم ها برای تنظیم امور کمیسیون مشترک موافقت کردند.

در خبرنامه آمده که در این نشست هر دو طرف در کنار بحث در مورد گسترش همکاری های دوجانبه و چند بعدی، صلح و تطبیق پروژه های توسعه یی درازمدت را برای امنیت و ثبات منطقه مهم دانستند.

خبرنامه افزوده که درنخستین نشست کمیسیون مشترک امنیتی، هر دو طرف در مورد بهبود و اهمیت فعالیت های کمیسیون یادشده صحبت کردند و بر عملی شدن کامل و تطبیق توافقنامه های که در جریان سفر محمداشرف غنی رییس جمهوری کشور به امضا رسیده بود تأکید گردید.

شورای امنیت ملی گفته که در این نشست همچنان در مورد مبارزه عليه هراس افگنان جهانی، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر بحث و تبادل نظر صورت گرفت. هر دو طرف بر نهادینه شدن همآهنگی ها و همکاری ها برای بهبود امنیت و ثبات منطقه میان کشورهای منطقه تأکید کردند و ثبات و امنیت افغانستان را برای ثبات منطقه مهم دانستند.

گفتنی است که کمیسیون مشترک امنیتی میان افغانستان و ازبیکستان در جریان سفر محمداشرف غنی به  ازبکستان به هدف همکاری‌های دو جانبه و استحکام امنیت وثبات در منطقه ایجاد گردید.

امنیت افغانستان برای ثبات منطقه مهم است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد