انقلاب-اسلامی-ایران؛-الگویی-برای-مجاهدین-افغان-بود

محمد اکبری عضو مجلس نمایندگان، میگوید که مردم افغانستان در برابر تجاوز کشورهای اتحادیه جماهیر شوروی با الگو برداری از انقلاب‌های اسلامی در منطقه ایستادن و جهاد را آغاز نمودند.

آقای اکبری در گفتگو با خبرگزاری افغان نیوز گفت: جهاد مسلحانه مردم افغانستان و ادامه آن در برابر ارتش سرخ شوروی تاثیر پذیر از انقلاب اسلامی ایران و حرکت های اسلامی در مصر بود.

به باور آقای اکبری انقلاب جمهوری اسلامی ایران و پیروزی آن؛ بر مردم اهل تشیع افغانستان تاثیر فروان داشت اما تعدادی از مردمان اهل سنت افغانستان نیز از پیروزی انقلاب اسلامی ایران علیه حکومت شاهی وقت الگو گرفتند.

محمد اکبری افزود که مردم اهل تسنن افغانستان بیشتر از حرکت‌های انقلابی اسلامی حزب اخوان المسلمین مصر الگو گیری کردند و اندیشه اسلام سیاسی شان را از آن‌جا ترسیم میکردند.

اما پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در برابر دولت شاهی آن کشور که از حمایت کشور های غربی برخوردار بود، مردم مسلمان افغانستان را روحیه مبارزه طلبی داد، تا آنها ارتش شرق را شکست دهند.

آقای اکبری در ادامه گفتگو تاکید کرد که دانشگاه الازهر مصر و حرکت انقلابی امام خمینی رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران اندیشه اسلام سیاسی را در افغانستان شکل دادند.

به باور وی آگاهان سیاسی کشور، از دانشجویان رشته علوم اسلامیدانشگاه الازهر مصر الگو برداری کردند و آن را  عملا در افغانستان پیاده نمودند و مردم اهل سنت افغانستان از آن به خوبی استقبال کردند.

اکبری بیان میدارد که عالمان و متخصصان اسلامی اهل تشیع کشور، که ازحوزه های علمیه نجف(عراق) و قم( ایران) و حرکت امام خمینی درس گرفته بودند به افغانستان باز گشتند و در بیداری مردم کوشیدند.

 اکبری اضافه کرد که« زمینه جهادمردم افغانستان علیه گروه اشغال گر شوروی سابق توسط  مردم شروع شد و تا کودتای داود خان و سقوط حکومت داکتر نجیب ادامه داشت که اکثریت مردم افغانستان بخاطر استقلال و ارزش‌های دینی شان و اقلیتی بخاطر منسب و سرمایه های شان مبارزه کردند و بعدها در بین مجاهدین احزاب شکل گرفت که یک حزب بنام « نهضت جوانان مسلمان» در دوران داود خان هسته گذاری شده بود و در دوران جهاد رسما به فعالیت آغاز کردند.»

به گفته آقای اکبری؛ هنگامی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید در افغانستان کودتای خونین حزب دموکراتیک خلق حکومت وقت را ساقط کرده بود و آن حزب به اریکه قدرت تکیه زده بود.

به باور اقای اکبری،« پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران ارزش‌های اسلامی را در آن کشور احیا و نهادینه کرد در همان وقت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان ارزش‌های اسلامی  را نادیده میگرفت و فرمانهای علیه باور های اسلامی مردم صادر میکردند.»

در آن زمان حزب دموکراتیک خلق با صدورفرمان هشت گانه شان یکی پس از دیگری  به ارزش‌های اسلامی و سنتی مردم افغانستان  تاختند وآن ها را نادیده و بی اهمیت جلوه می دادند.

حجت السلام اکبری در ادامه گفتگو با آژانس افغان خبر گفت: فرمان‌های هشت گانه حزب دموکراتیک خلق باعث و محرک مردم علیه این حزب شدند و عامه مردم هم فهمیدند که حزب دموکراتیک خلق میخواهد ارزش های دینی شان را نادیده بگیرد.

مردم افغانستان که پیش از این نمونه از انقلاب اسلامی را در همسایگی خویش (ایران) تجربه کرده بود، روحیه مبارزه علیه زور و فرمان های تکفیری، در آنها شکل گرفت و با الگو برداری از انقلاب اسلامی ایران دست به جهاد علیه نظام وقت و قشون سرخ شوروی زدند.

در همین دوران احزاب متعدد شعیه و سنی بخاطر استقلال و حفظ ارزش‌های اسلامی شکل گرفت و حرکت شان را علیه حزب کمونستی وقت آغاز کردند.

این وکیل مردم در مجلس نمایندگان میگوید که احزاب سیاسی اهل سنت مرکزیت شان در پیشاور پاکستان و بعضی شان در ایران نیز پایگاه داشتند اما احزاب اهل تشیع در ایران شکل گرفت و جهاد را علیه حکومت وقت آغاز کردند.

آقای اکبری علاوه کرد که« مردم افغانستان با الگو برداری از حرکت‌های امام حمینی و حزب اخوان المسلمین مصر جنگ نا برابر را در مقابل نظامیان تا دندان مسلح شوروی آغاز کردند و بعد از گذشت یک سال کشورهای ضد بلوک شرق« آمریکا، چین، انگلیس و کشورهای عربی» از مجرای کشور پاکستان کمک‌های تسلیحاتی شان به جهاد مردم افغانستان را آغاز کردند و کشور پاکستان در آن دوران دلالی جنگ افغانستان را میکرد و از جنگ افغانستان منفعت زیادی به دست آورد".

به گفته آقای اکبری ، ایران در آن زمان کمک تسلیحاتی کمتری به مجاهدین روانه میکرد، بدلیل آنکه ایران در حال نظام سازی و از طرفی نیزدر گیر جنگ با عراق بود و قیام مردم ایران، علیه کشورهای غربی تازه به پیروزی رسیده بود.

آقای اکبری می افزاید که انقلاب اسلامی مردم افغانستان از مناطق هزاره جات آغاز و در طول هفت ماه ۹۰ کیلومتر مربع از وجود اشغالگران آزاد شد.

به باور اکبری حرکت های مردم مناطق مرکزی سبب شد که دیگران نیز دست به اقدام بزنند و انقلاب هایشان را علیه حکومت مستبد وقت آغاز کنند.

محمد اکبری در ادامه گفتگو تاکید کرد که عامل پیروزی مردم افغانستان در مقابل ابر قدرت وقت« حرکت واحد اسلامی بدون در نظر داشت مسائل دینی، قومی، مذهبی، لسانی و سمتی» بود که مجاهدین را به یک پیروزی بزرگ جهانی رساند.

آقای اکبری شکست مجاهدین را بعد از پیروزی« نافرمانی از کشورهای کمک کننده و جدا شدن به نام و تنظیم های مذهبی، قومی و لسانی» میداند که تاکنون نیز جریان دارد.

 اقای اکبری بر این باور است که نفاق بین مجاهدین را کشورهای کمک کننده بیشتر دامن زدند تا جنگ در افغانستان همچنان باقی بماند.

این در حالیست که انقلاب مردم افغانستان علیه حکومت دموکراتیک خلق از سال ۱۳۵۸ خورشیدی آغاز شد و در مقابل نیروهای شوروی به پیروزی رسید اما نقاق های بین گروهی باعث گردید که انقلابیونی که از پیروزی انقلاب ایران الگو برداری کرده بود مثل آن کشور نتوانند حکومت واحد و مستحکمی را شکل دهد.

انقلاب اسلامی ایران؛ الگویی برای مجاهدین افغان بود

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد