ایشچی-خواستار-بازگشت-دوستم-به-کشور-شد

آقای ایشچی عضوی جنبش ملی نوین افغانستان می‌گوید: من خواهان بازگشت دوستم به کشور هستم و اگر به کشور بازنگردد و همچنین نظام عدلی افغانستان توان محکمۀ وی را نداشته باشد، پرونده را به محکمه بین المللی دنبال خواهم کرد.

احمد ایشچی، معاون سابق حزب جنبش ملی و عضوی حزب جنبش نوین افغانستان در گفتگوی ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: از روند رسیدگی به پرونده دوستم از سوی نظام عدلی و قضای افغانستان رضایت دارد اما خواست وی حکم محکمه بالای خود جنرال دوستم است نه تنها بالای افراد وی.

وی افزود، جنایت اصلی را خود دوستم بالای من مرتکب شده است و خواست نهایی من حکم محکمه بالای وی است اگر نظام عدلی و قضایی افغانستان این توان را نداشته باشد وی به محکمه بین المللی پرونده ادامه میدهد. معاون سابق حزب جنبش ملی افزود: به محکمه بین المللی تماس داشته است و این محکمه گفته است، تا زمانی حکم نهایی محکمه افغانستان در این رابطه صادر نشود، محکمه بین المللی هیچ اقدام نمی‌کند.

ایشچی بیان داشت: صادر شدن حکم محکمه بالای هفت تن از افراد دوستم به معنی حقیقتی است که از سوی من ادعا شده بود و مردم افغانستان بعد از این میدانند که جنرال دوستم یک جنایت کار است. او ابراز داشت: ارگان‌های امنیتی در قسمت رسیدگی به پرونده دوستم کم کاری کرده اند و رسیدگی به آن را به مدت زمان طولانی کشانده اند.

این عضوی جنبش ملی نوین افغانستان می‌گوید: "من خواهان بازگشت دوستم به کشور هستم و اگر دوستم به کشور بازنگردد خواهان حکم محکمه در غیاب وی هستم هرچند دوستم پایند به قانون افغانستان نیست و هیچ توجه به حکم محکمه نمی‌کند.

از احمد ایشچی سوال کردم که حکومت توان بازگشت دوستم را به کشور دارد یا نه؟

او گفت: اگر دولت بخواهد جنرال دوستم را به سادگی میتواند به کشور باز گرداند اما نمی‌خواهد و دولت تا اکنون با دوستم ملاحظه می‌کند. به گفته ایچشی در حال حاضر محکمه افغانستان هفت تن از افراد دوستم را محکمه کرده است اما خود دوستم و دو تن از محافظان وی مورد محکمه قرار نگرفته اند.

ایشچی بیان کرد: "من خود را قربانی کرده ام تا قوم ازبیک را از ظلم دوستم نجات دهم. او گفت: دوستم سالها است که بالای قوم ازبیک ظلم می کند و هیچ کس نبود که ظلم وی را علنی سازد و در مقابل دوستم ایستاد شود.

معاون سابق حزب جنبش ملی بیان داشت: دوستم با اینکه سالهای سال رهبر قوم ازبیک بود و حتی پول به نام خود چاپ کرد اما هیچ نوع خدمت به جامعه ازبیک نکرد.

محکمه افغانستان هفته گذشته هفت تن از افراد دوستم را به دلیل آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی به 8 سال حبس محکوم کرد اما این افراد در حال حاضر در ولایت جوزجان آزادانه گشت و گذار می‌کنند و به گفته احمد ایشچی حکومت توان بازداشت انها را ندارد.

ایشچی در اخیر گفت: اگر حکومت قانون را بالای دوستم و افراد وی عملی نسازد وی دست به اعتراض مدنی می‌زند.

ایشچی خواستار بازگشت دوستم به کشور شد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد