بالای-طالبان-فشار-وارد-می-شود

جنرال جان نیکلسون، فرماندۀ نیروهای حمایت قاطع و امریکایی در افغانستان گفته است که برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان باید پالیسی مبارزه و گفتگو در برابر طالبان دنبال شود.

به گزارش افغان نیوز: جنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای حمایت قاطع و امریکایی در افغانستان امروز دوشنبه (22 – عقرب) درکابل در نشست خبری گفته است که این پالیسی در برابر گروه طالبان به کار گرفته خواهد شد تا زمانی که دست از جنگ برداشته و به صلح بپیوندند.

پنتاگون به نقل از جنرال نیکلسون می‌گوید که استراتیژی جدید آمریکا و فرستادن نیروهای بیش‌تر به افغانستان، برای آموزش و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان یک فرصت خوب را برابر کرده‌است.

او گفته‌است که استراتیژی جدید امریکا در بخش انکشاف نیروهای امنیتی افغانستان هم‌کاری زیادی خواهد کرد، چون به اساس برنامۀ انکشافی چهارسالۀ رییس جمهور غنی طرح شده‌است.

این جنرال امریکایی گفته‌است که هدف اصلی استراتیژی این است که ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان، به ویژه در بخش‌های کماندو و نیروهای هوایی تهاجمی و تقویت شود.

فرمانده حمایت قاطع تاکید کرده است که پس از این بالای حامیان گروه طالبان هم فشار بیش‌تر وارد خواهد شد تا گروه طالبان به صلح رو بیاورند.

هرچند گروه طالبان هرگز دست از نبرد برنداشته‌اند و در ماه‌های اخیر حمله‌های این گروه نسبت به هر زمان دیگر نیز افزایش یافته‌است.

بالای طالبان فشار وارد می شود

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد