با-خصوصی-سازی-جنگ-افغانستان؛-حاکمیت-ملی-ما-نقض-می-شود

حامد کرزی در پیوند به گزارش های مبنی بر خصوصی سازی جنگ افغانستان از سوی آمریکا گفته که این امر در تناقض با حاکمیت ملی کشورمان قرار دارد.

به گزارش افغان نیوز: گزارش های وجود دارد که یکی از گزینه های سر میز مقام های آمریکایی در پیوند به جنگ افغانستان، سپردن این مسئولیت به یک شرکت خصوصی امنیتی (بلک واتر) است.

دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور پیشین کشور با نشر اعلامیه یی گفته که خصوصی سازی جنگ در افغانستان توسط ایالات متحده امریکا، در تناقض صریح و آشکار با حاکمیت ملی کشور و نقض صریح قانون اساسی ما می باشد.

به علاوه خصوصی سازی دفاع و امنیت افغانستان به معنای طولانی ساختن جنگ، ادامه کشتار مردم بی گناه و رواج بیشتر خود سری و قانون شکنی خواهد بود. تجارب خونبار در بسیاری از کشور ھای جھان از جمله وقایع تاثیر بار در عراق ھمه گواه اند که چنین اقدامی پیامد ھای بسیار خطرناک با خود به ھمراه خواھد داشت.

حامد کرزی گفته که من خودم را ملزم ميدانم از همين اكنون در برابر اين تصميم احتمالى امريكا هوشدار داده و خاطرنشان نمايم كه چنين اقدامى با عكس العمل شديد مردم افغانستان روبرو خواهد شد.

آقای کرزی از حکومت نیز خواسته که در این زمینه مخالفت خود را اعلام کرده، تا این تصمیم احتمالی به واقعیت تبدیل نگردد.

با خصوصی سازی جنگ افغانستان؛ حاکمیت ملی ما نقض می شود

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد