بحث-روی-نظام-معارف-و-تحصیلات-عالی-در-ارگ

در نخستین جلسۀ شورالی عالی قوای بشری در ارگ ریاست جمهوری، روی نظام معارف و تحصیلات عالی بحث صورت گرفت.

به گزاش افغان نیوز: نخستین جلسۀ شورالی عالی قوای بشری روز گذشته در کاخ ریاست جمهوری به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور دایر شد و در آن روی نظام معارف و تحصیلات عالی بحث صورت گرفت.

دفتر رسانه‌های ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی گفته‌است که در این جلسه، در رابطه به نقش کلیدی مکاتب مسلکی، نیازمندی‌های مارکیت( تناسب عرضه و تقاضای بازار کار نظر به رشتۀ تحصیلی) و پلان انکشافی در رشته‌های فعلی تحصیلات عالی و تعلیمات مسلکی بحث شد.

در خبرنامۀ ارگ آمده‌است که رییس جمهور کشور بر کیفیت نظام تحصیلی در دورۀ لیسانس تاکید کرد و افزود که باید دانش‌آموخته‌گان رشته‌های مختلف توانایی این را پیدا کنند که علاوه بر داخل، در خارج از کشور نیز بتوانند، وظیفه اجرا نمایند.

در این جلسه اعضای اشتراک کننده نیز روی برخی مواد قوانین تحصیلی، پروسۀ ارزیابی و تثبیت کیفیت تحصیلات عالی، پیش‌رفت‌های موثر در پروسۀ کانکور و مدیریت سالم نظام آموزشی بحث کرده‌اند.

رییس جمهور کشور گفت که باید توجه به بهبود وضعیت معارف و تقویت تحصیلات عالی گردد؛ زیرا این دو بخش اساسی، باعث ثبات در افغانستان می‌گردند.

وی در ضمن تاکید بر تقویت رشتههای فعلی در دانش‌کده‌های دانش‌گاه‌های مختلف نمود و افزود که باید برخی از رشته‌های جدید نظر به ضرورت، ایجاد شوند.

او گفت که تکنالوژی در بخش تحصیلات عالی و معارف نهایت مهم است و باید تلاش صورت گیرد تا قیمت انترنت دربارزار عمومی کاهش یابد.

‎‌

بحث روی نظام معارف و تحصیلات عالی در ارگ

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد