برخورد-سلیقه‌ای-با-ورزشکاران-مانع-رشد-ورزش-در-کشور-می‌شود

زهرا محمدی اولین بانو ورزشکار مبارزات در افغانستان می‌گوید: برخورد سلیقه‌ای در نهادهای ورزشی به شکل گسترده وجود دارد و همین برخورها سبب کم توجهی به استعداد ورزشکاران گردیده است.

زهرا محمدی اولین بانو ورزشکار کشور در رشته ورزشی مبارزات آزاد در گفتگوی ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: در دو سال گذشته ورزش در افغانستان با مشکلات زیاد مواجه بوده است و از عمده ترین مشکل، موازی بودن کمیته ملی المپیک افغانستان است که دو کمیته ملی المپیک وجود دارند و باعث گمراهی ورزشکاران گردیده است.

خانم محمدی گفت: "من دوازده سال میشود که در رشته ورزشی مبارزات آزاد ورزش میکنم و در چهار مسابقه خارج از کشور شرکت کردم که از چهار مسابقه خارجی سه بار مدال آوردم و هیچ کس نیست که من را تشویق کند".

او افزود: مسئولان نهادهای ورزشی با ورزشکاران برخورد سلیقه‌ی میکنند و هیچ توجه به استعداد و شایسته گی ورزشکاران نداشتهکه همین برخوردها سبب میشود که میزان رشد ورزش در کشور درپایین ترین سطح قرار داشته باشد.

به گفته‌ی این ورزشکار مسئولان نهادهای ورزشی به جای توجه به استعداد ورزشکاران توجه به جایگاه ورزشکاران در ادارات دولتی و جایگاه اقتصادی انان میکنند.

او افزود: "من اولین بانوی هستم که ورزش مبارزات آزاد را در افغانستان شروع کردم و در حال حاضر حدود 50 ورزشکاران را آموزش می‌دهم اما هیچ توجهی از سوی مسئولان نهادهای ورزشی نمیشوم و در مسابقات خارجی کسانی راه پیدا میکنند که نه استعداد دارند و نه سابقه ورزش".

محمد در رابطه به فساد اخلاقی و فساد اداری در نهادهای ورزشی می گوید:  فساد به شکل گسترده در نهادهای ورزشی وجود دارد و موجویت فساد سبب شده است که این ورزشکار بعد از دوازده سال ورزش را رها نماید.

او افزود: باز محمد مبارز از چند ماه به این طرف سرپرست فدراسیون ورزش‌های رزمی شده است و قرار بود که برای مبارزات آزاد در کشور لتوانیا افغانستان هشت ورزشکار ارسال کند که خانم محمدی یکی از این ورزشکاران بود اما به دلیل مشکل شخصی بین او و باز محمد مبارز سبب شد که وی از لیست این هشت بازیکن کنار زده شود و به جای وی کس دیگر فرستاده شود.

در مسابقاتی که در کشور لتوانیا برگزار گردیده است 26 کشور اشتراک کرده اند که افغانستان با فرستادن هشت ورزشکار یکی از این کشورها است.

 بانو محمدی بیان داشت: باز محمد توان مدیریت فدراسیون ورزش های رزمی را ندارد چرا که اکثر وقت مصروف تمرینات خود یا به سفرهای خارجی است. او افزود: ورزش با اسم نفر رشد نمی‌کند و باید عمل هم در کار باشد.

به گفته‌ی بانو محمد: سوء استفاده جنسی از زنان در نهادهای ورزشی وجود دارد و مسئولان نهادهای ورزش می‌خواهند که زنان ورزشکار را همانند جامعه غرب بعنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کنند. او افزود: سوء استفاده از زنان به شکل گسترده خواسته یا ناخواسته درکشور وجود دارد.

بانو محمدی سه بار در سالهای 2010 در مسابقات آزادی که در کشور ایران برگزار شده بود نایب قهرمان آسیاشد همچنان وی در کشور ترکیه مقام سوم را گرفت و در سال 2016 در شهر اصفهان ایران نیز مقام سوم را کسب کرده است.

او می‌گوید: برای رشد بانوان ورزشکار باید مسئولان نهادهای ورزشی صادقانه تلاش کنند و از سوی دیگر خانواده‌ها به دختران خود اعتماد کنند و بگذارند که انان ورزش کنند. محمدی گفت: ورزش تنها برای مردان نیست بلکه زن و مرد میتوانند درکنار هم ورزش کنند.

خانم محمدی در کنار ورزش نیز به تحصیل ادامه داده است چنانچه درسال 1395 از رشته اقتصاد در یکی از دانشگاه‌های خصوصی فارغ شده است.

 

 

برخورد سلیقه‌ای با ورزشکاران مانع رشد ورزش در کشور می‌شود

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد