برخورد-سلیقه-یی-مسئولان-مانع-اساسی-در-تامین-عدالت-است

سرور دانش معاون رئیس جمهور ابراز داشت که برخورد سلیقه یی و وجود فساد در ادارات دولتی از موانع اساسی فرا روی شفافیت و تامین عدالت در روند استخدام کارکنان خدمات ملکی است.

به گزارش افغان نیوز: محمد سرور دانش با اعضای نهاد مشارکت عادلانه؛ یک شنبه 25 سرطان در دفتر کارش دیدار کرد.

دیدار کنندگان تأمین مشارکت عادلانه و حضور متناسب اقوام را در ساختار ادارات دولتی به عنوان یکی از خواسته های قانونی و شهروندی شهروندان کشور مطرح کرده گفتند؛ تحقق این مطالبه مردم می تواند بر استحکام نظام و تقویت اعتماد مردم به دولت کمک کند.

به گفته آنان در بسیاری از ادارات دولتی در مرکز و ولایات، روند استخدام کارکنان خدمات ملکی با پرسش های بی شماری مواجه است و این می طلبد که هیأت رهبری حکومت وحدت ملی با توجه به تعهداتی که به مردم سپرده اند، زمینه حضور متناسب و مشارکت عادلانه اقوام را در بدنه ای ادارات دولتی فراهم کنند.

دراین دیدار استاد دانش معاون رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی از توجه اعضای شبکه یاد شده به این مورد حساس و سرنوشت ساز، موجودیت فساد و سلیقه ای عملکردن مسؤلان ادارات را از موانع اساسی فرا روی شفافیت و تأمین عدالت در روند استخدام کارکنان خدمات ملکی خواند.

وی ضمن اشاره به عزم رهبری حکومت به مشارکت عادلانه اقوام کشور در ساختار ادارات دولتی گفت: امید است با تدابیری که از طریق رهبری جدید کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی روی دست گرفته شده است، به این مطالبه شهروندان کشور پاسخ قناعت بخش داده شود.

برخورد سلیقه یی مسئولان مانع اساسی در تامین عدالت است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد