برداشتن-موانع-های-سمنتی-از-جاده-های-کابل-دوباره-آغاز-شد

شهرداری کابل پس از توقف یک هفته ی موانع سمنتی از جاده های شهرکابل دوباره کارش را آغاز کرده است.

به گزارش افغان نیوز: روند برداشتن موانع از جاده های شهرکابل که در اوایل ماه سرطان براساس فیصله کابینه آغاز شده بود، اما؛ سرپرست شهرداری کابل گفته است که با ایجاد یک وقفه درهفته گذشته این روند متوقف شده بود.

عبدالله حبیب زی، سرپرست شهرداریکابل امروز شنبه( 24 – سرطان )، به رسانه ها گفته است؛ این اداره  براساس تقسیم اوقات و برنامه عملیاتی برداشتن موانع را دوباره از مقابل دانگشاه باختر آغاز کرده است.

آقای حبیب زی علاوه میکند، قرار است این برنامه در تمام نقاط از قبل تعیین شده اجرا و جاده‌های مسدود شده، بر روی عابران باز گردد.

قابل ذکر است که شهرداری کابل، نبود وسایط کاری را دلیل توقف این روند خوانده بود اما اکنون سرپرست شهرداری کابل میگوید: برنامه کاری توسط اعضای کمیسیون ترتیب شده و مشکلات تدارکاتی و وسایط مورد ضرورت، حل شده است.

همچنان سرپرست شهرداری کابل به تمام افرادی که جاده ها را مسدود کرده اند اطلاع داده است که به صورت داوطلبانه موانع را بردارند. وی همچنان تصریح کرده است که در مرحله اول نواحی اول، دوم، سوم و چهارم از وجود موانع پاک می‌شود.

این درحالی است که شهرداری کابل طی اعلامیه شان بیان داشته است که براساس فیصله کابینه، ادارات خارجی و سفارتخانه ها استثنا بوده و بسیاری از جاده های کابل که توسط افراد و نهادها بصورت غیر قانونی مسدود شده است، باید برداشته شوند، زیرا این عمل برای مردم مشکلات زیادی را به بار آورده است.

برداشتن موانع های سمنتی از جاده های کابل دوباره آغاز شد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد