بررسی-مطالبات-جنبش-روشنایی-مستقیم-به-رییس-جمهور-گزارش-داده-می-شود

رییس حزب کار و توسعه افغانستان و عضو جنبش روشنایی از امیدواریها در مذاکره با رییس جمهورسخن می گوید که رئیس جمهورغنی به ایجاد کمیسیونی دستور داده تا نتایج بررسی مطالبات جنبش روشنایی (رسیدگی به حادثه خونبار دوم اسد سال ۹۵ و نیز توقف تبعیض سیستماتیک) را به شخص رییس جمهور گزارش دهد.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: ذوالفقار امید رییس حزب کار و توسعه افغانستان و یکی از سران جنبش روشنایی در مصاحبه ویژه به افغان نیوز گفت: این اولین مذاکره رییس جمهور غنی با اعضای جنبش روشنایی بود که بنا به درخواست  مذاکره رو در روی از سوی ارگ و همچنان به دست گیری بررسی خواسته های مردم امید را در دل ها بیدار و این نشست را نسبت به سایر گفتگو ها متمایز و نتیجه بخش تر می سازد.

آقای امید تصریح می کند پیش از این نیز رییس جمهور زمینه مذاکره را با اعضای جنبش فراهم کرده بود، اما با این تفاوت که مذاکرات پیشین توسط مقامات درجه دوم، سوم صورت می گرفت اما بی نتیجه به پایان می رسید.

این عضو ارشد جنبش روشنایی می افزاید رئیس جمهور با درخواست مکتوبی تن به نشست رو در رو داده و نیز تجلیل از سالروز شهدای دهمزنگ در دوم اسد پیرامون اعلام ایجاد کمیسیون بررسی مطالبات مردم بحث و گفتگو خواهد شد.

رئیس حزب کار و توسعه افغانستان اظهار داشت این کمیسیون ها نمی تواند مردم را از اهداف برحق شان که عبور لین 500 کیلو ولت از مسیر بامیان- میدان وردک به دلیل به گردش افتادن چرخه  اقتصادی کشور است باز دارد.

ذوالفقار امید علاوه کرد هر چند گذشته ها نشان می دهد که گفتگو با حکومت بی نتیجه بوده است اما سران حکومت این بار به اشتباه خود پی برده و نقطه ضعف خود را درک کرده است که اگر تعهداتش را عملی نسازد با حرکت مدنی و میلیونی دیگری مواجه خواهد شد.

او همچنان خاطر نشان ساخت جامعه جهانی با تحت فشار قرار دادن و بر حقانیت جنبش مهر تایید زده اند که هیچ راهی جز بامیان- میدان وردک مسیر مناسب و اقتصادی برای توتاپ نیست.

آقای امید اضافه نمود که جنبش در این راه 86 تن از بهترین یاران خود را قربانی و حدود 400 تن دیگر زخمی داده است بنا براین هیچ راه بدیلی وجود ندارد و برای مردم قابل قبول نمی باشد.

وی ادامه می دهد که اختلاف میان سران جنبش روشنایی وجود ندارد و در اوایل تعدادی از معامله گران و باج گیران بودند در درون جنبش که همه یکی یکی صف مردم را ترک گفته خارج شدند اما در حال حاضر کوچکترین اختلاف نظری میان ما وجود ندارد.

این عضو رهبری حرکت مردمی می گوید خواست رهبران جنبش نیز خواست مردم است و هیچ مقام و امتیازی نمی تواند مسیر ما را تغییر دهد و ما را از جنبش جدا سازد.

ذوالفقار امید در پاسخ به سهم گیری اعضای رهبری جنبش جهت رسیدن به خواست مردمی در سمت کاندیدای ریاست جمهوری بیان داشت که هنوز روی کاندیدا شدن پست ریاست جمهوری از اعضای جنبش گفتگو صورت نگرفته اما امکان بحث روی این موضوع وجود دارد.

رئیس حزب کار و توسعه افغانستان یادآور می شود که ایجاد اختلاف میان سران جنبش، تهدیدات انتحاری علیه جنبش و همچنان وعده های پول و سمت نیز از طرح های حکومت برای فروپاشی رهبران بود که ناکام شد واعضای جنبش با مشت محکم بر سینه رئیس جمهور کوبید.

آقای امید در  پایان به مردم تعهد سپرد که قطعه قطعه شوند باز هم در کنار مردم خواهند بود و هیچ مقام وسمتی نمی تواند آنان را از مردم جدا سازند.

بررسی مطالبات جنبش روشنایی مستقیم به رییس جمهور گزارش داده می شود

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد