برق-توتاپ-باید-از-مسیربامیان_میدان-عبور-کند

مسئول ولایتی مجتمع جامعه مدنی افغانستان" مجما" در بامیان می گوید که باید حکومت لین برق ۵۰۰ کیلو ولت را از مسیربامیان_میدان عبور دهد تا تمام باشنده های مناطق مرکزی از این برق مستفید شوند.

به گزارش افغان نیوز: شماری از فعالین نهاد های مدنی ولایت بامیان، طی یک کنفرانس مطبوعاتی حمایت شان را از اعتراض باشنده های ولایت غور اعلام کردند. ده ها نفر از فعالین نهاد های مدنی و شهروندان ولایت غور از 17 روز گذشته به این طرف در ولایت غور و کابل، بخاطر عدم توجه حکومت مرکزی نسبت به این ولایت دست به اعتراض و تحصن زده بودند.

فعالین نهاد های مدنی ولایت بامیان می گویند که در طی 15 سال گذشته میلیارد ها دالر کمک از سوی کشور های خارجی در این کشور صورت گرفته است. اما اکثری از باشنده های مناطق مرکزی از این کمک ها محروم بوده اند. اسماعیل ذکی هماهنگ کننده شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر می گوید که حکومت مرکزی نسبت به مردم مناطق مرکزی و مخصوصآ مردم ولایت غور کم توجه بوده و هنوز در این ولایت سرک قیریزی شده وجود ندارد. او می گوید که باشنده های مناطق مرکزی، هنوز هم برق، سرک معیاری و امکانات ندارند.

با این حال، حسین داد احمدی مسئول ولایتی مجتمع جامعه مدنی افغانستان" مجما" در بامیان می گوید که باید حکومت لین برق 500 کیلو ولت را از مسیربامیان_میدان عبور دهد تا تمام باشنده های مناطق مرکزی از این برق مستفید شوند. در این کنفرانس مطبوعاتی فعالین نهاد های مدنی طی قطعنامه 4 ماده ای از حکومت خواهان رسیدگی به اعتراض اعضای جامعه مدنی و شهروندان ولایت غور شدند.

این در حال است که در طی 18 روز گذشته، ده ها نفر از وکلائی پارلمان، فعالین نهاد های مدنی و شهروندان در نقاط مختلف افغانستان از تحصن باشنده های ولایت غور اعلام کرده بودند.

برق توتاپ باید از مسیربامیان_میدان عبور کند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد