برگزاری-نخستین-کنفرانس-راهبردی-توریزم-درولایت-هرات

نخستين كنفرانس راهبردي توريزم ،برنامه ريزي شهري ومديريت ميراث هاي فرهنگي امروز در شهر هرات با ویدئو کنفرانس رئیس جمهور کشورمان برگزار شد .

به گزارش افغان نیوز : درين كنفرانس برعلاوه والي هرات ومقامات دولتي ،سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ،وزيردولت در امور توريزم، معين وزارت شهرسازي،شماري از فرهنگيان ونويسنده گان وعده اي ازباستان شناسان  داخلي وخارجي شركت داشتند

شركت كننده گان اين كنفرانس راه كارهاي  قانوني به هدف كمك به حفظ ومراقبت بناهاي تاريخي را به بررسي گرفتند .

محمد اشرف غني رييس جمهور كشور درپيام تصويري ازبرگزاري اين كنفرانس استقبال نمود وگفت:" نقش هرات درجذب توريزم وانكشااف همه جانبه افغانستان مرفع وباثبات ارزنده بوده وخواهد بود.

رييس جمهور ازشموليت هرات درفهرست ميراث هاي جهاني حمايت نمود وبه وزارت هاي اطلاعات وفرهنك وخارجه هدايت داد تا اين روند را درتفاهم بايونسكو پيگيري نمايند

بگفته رييس جمهور،  ميراث فرهنگي ازعناصري است كه به شهر جاذبه ميدهدو هرات اين عناصري را دارد كه هر توريست داخلي وخارجي را بخود جلب ميكند

رييس جمهور تاكيد نمود كه بايد نوع مديريت آبدات تاريخي  تغيير كند ،باغ بابر يك نمونه موفق مديريت بناهاي تاريخي است ،زيرا از عوايد اين ساحه درحفظ ومراقبت آن استفاده ميشود  .

رييس جمهور گفت :"هرات از مراكز مهم ترانزيت وتجارت منطقه است، تمدن وسيع شهري  درهرات تداوم داشته افتخارهرات وافغانستان است .

محمد آصف رحيمي والي هرات حضور مهمانان را به شهرهرات ، شهریکه تماشای بناهای باشکوه تاریخی اش  چون دیگر شهرهای خراسان بزرگ غرور، افتخار ، نیرو ، عشق ومحبت به گذشته را رقم میزند ،  خیرمقدم گفت .

والي هرات افزود :" در این کنفرانس با استفاده ازنظریات شما عالی جنابان چگونگی مشارکت در حفاظت از آبدههای تاریخی، حفاظت از شهرقدیم  وبناهای تاریخی را با ارائه راه کارهای قانونی وقابل تطبیق به بحث میگیريم وبیاری خداوند متعال، فلک را سقف می شکافیم و طرحی نو در می اندازیم .

بگفته آقاي رحيمي ، هرات باپیشینه درخشان تاریخی خود که روزگاری مهد تمدن و مرکز رنسانس شرق بود واز لحاظ پرورش نقاشان، معماران و موسیقی دانان به عنوان "فلورانس آسیا" شهرت پيدا کرد،  امروز هفتصد وهشتاد بنای تاریخی از جمله  مجموعۀ مصلی ، مسجد جامع بزرگ، قلعه اختیارالدین  را درخود جای داده وبیصبرانه چشم براه ازسرگیری دور تازه ای از همکاری های فرهنگی  به هدف نگهداری این میراث مشترک بشری است.

والي هرات درحاليكه ازهمكاري كشورهاي دوست وموسسات بين المللي بخاطر ترميم بناهاي تاريخي تقدير كرد گفت :" این چنین نشست ها برای بررسی مشکلات فرهنگی وجلب همکاری مشترک درجهت حفظ میراث فرهنگی  ، تلاش برای بهبود همکاری ها،  میتواند پیامدهای وسیع درعرصه فرهنگی داشته باشد.

آقاي رحيمي افزود :" ما در ولایت هرات دردوسال گذشته دست آوردهای عظیمی درعرصه های امنیتی ، اجتماعی واقتصادی کمایی نموده ایم وهمچنان  درحوزه فرهنگی شاهد تهداب گزاری اموربازسازی برخی بناهای تاریخی بودیم  ولی این تلاش ها با درنظرداشت شمار قابل توجهی بنای تاریخی و امکانات اندک ، بسنده نیست،  می طلبد تا همکاران ما درموسسات بین المللی ما را درین راستا بیشتریاری رسانند . 

والي هرات پيشنهاد نمود تا بخاطر موثريت روند حفظ بناهاي تاريخي ، بنیاد فرهنگی آغاخان وساازمان یونسکو دوباره به فعالیت آغاز نمایند وتلاش های مشترک وزارت اطلاعات وفرهنگ ویونسکو بخاطر شمولیت بخش هایی ازشهرقدیم هرات درفهرست میراث های فرهنگی جهانی سرعت پیدا کند.

آقاي باوري سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نيزاعلام كرد كه اين  وزارت  ازهراقدام مثبت كه براي بهبود ابدات تاريخي برداشته ميشود حمايت ميكند.

اين كنفرانس تاعصر امروز ادامه خواهد داشت ودرپايان تفاهم نامه اي نيز به هدف حفظ بناهاي تاريخي وتغيير مديريت بناها بين والي هرات ومشاور رييس جمهور به امضابرسد .

عکس و گزارش از : علی اصغر سلطانی هروی

برگزاری نخستین کنفرانس راهبردی توریزم درولایت هرات

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد