برگزاری-نشست-ملی-دسترسی-به-اطلاعات-در-کابل

نشست دو روزه به هدف تحکیم رابطه بین رسانه ها و سخنگویان حکومت روز گذشته رسماً از طرف اتحادیه ملی ژورنالستان و کمیسیون نظارت به اطلاعات اغاز شد.

 

باید تمام تلاش ها صورت گیرد تا اطلاعات را که مردم نیاز دارند به آنها دسترسی داشته باشند.

این مطلب را احمد نادر نادری سفیر آزادی بیان و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور استراتیژیک و روابط عامه  در نشست ملی "مثلث دسترسی به اطلاعات" در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت بیان داشت.

این نشست دو روزه به هدف تحکیم رابطه بین رسانه ها و سخنگویان حکومت روز گذشته رسماً از طرف اتحادیه ملی ژورنالستان و کمیسیون نظارت به اطلاعات اغاز شد.

فهیم دشتی، رئیس اتحادیه ملی ژورنالستان در مراسم افتتاحیه این نشست گفت:  این مثلث عبارت از متقاضی، اطلاع رسان و نظارت کننده می باشد.  وی افزود : " ما میخواهیم رابطه بین کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، رسانه ها و سخنگویان حکومت تحکیم یابد و در هماهنگی خوب با همدیگر کار خود را به پیش ببرند"

آقای نادری ضمن تقدیر از برگزار کنندگاناین نشست ملی رسانه یی، گفت: " نیاز است تا اعضای این مثلث با هم مشترکاً کار نمایند.  حق دسترسی به اطلاعات بصورت مستقیم مرتبط است به حسابدهی ادارات حکومتی و این روند باید تقویت شود. "

وی همچنان از رسانه ها تقاضا نمود تا فهم بیشتر و لازم را  در مورد اطلاعات که میخواهند بدست بیاورند، داشته باشند. 

آقای نادری علاوه نموده که پیشرفت های زیادی در عرصه دسترسی به اطلاعات از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی صورت گرفته است. وی  بشکل نمونه از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، مسوده مصؤنیت خبرنگاران، و حکم رئیس جمهور در عرصه اطلاع رسانی به موقع و دقیق یاد آوری نمود.

وی افزود که حکومت وحدت ملی متعهد به حمایت از آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات بوده و اقدامات لازم را برای دسترسی به اطلاعات روی دست گرفته و برای تقویت آن،  اقدامات بیشتر خواهند نمود.  

گفتنیست نشست ملی دسترسی به اطلاعات به مدت دو روز برگزار گردیده که امروز چهارشنبه نیز ادامه دارد.

برگزاری نشست ملی دسترسی به اطلاعات در کابل

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد