بر-افراشته-شدن-خیمه-اعتراضی-در-بامیان

محی الدین، مسئول جنبش عدالت تاجیکان و پشتون های بامیان می گوید، این اعتراض در ادامه ده ها اعتراض قبلی راه اندازی شده تا حکومت را متوجه پاکسازی قومی و بی عدالتی گسترده در بامیان نموده و خواستار عدالت شوند.

به گزارش افغان نیوز: شماری از شهروندان درپى مخالفت شدید شورای مردمی کهرد، نهاد جوان کهمرد، شورای بیداری، علما و متنفذین این ولسوالی در مورد تبدیلی شریف امین یار ولسوال صیاد ولایت سرپل به عنوان ولسوال کهمرد بامیان ، به تاریخ۳۱/۶/۱۳۹۶خیمه تحصن اعتراضی و عدالت طلبی در مقابل حذف قومی و سیاسی حکومت محلی بامیان روبروی ساختمان ولسوالی کهمرد بر افراشته اند.

متن قطع نامه خیمه اعتراضی عدالت خواهی

دین مقدس اسلام و مردم سالاری تاکید بر رعایت حقوق مردم، عدالت  و رضایت مردم در امر حکومت داری دارد. مشارکت و ارائه خدمات عادلانه اصولی است که قانون اساسی افغانستان خود را ملزم به آن دانسته است.

در ادامه اعتراض ها و دادخواهی های جنبش عدالت خواهی اینک ما مردم کهمرد طی برپایی خیمه تحصن عدالت خواهی، مطالبات زیر را از حکومت مرکزی، نمایندگی سیاسی ملل متحد و سایر نهادها خواستار هستیم:

۱.از حکومت مرکزی و رهبران حکومت وحدت ملی جدا می خواهیم تا مطالبات اعتراض های قبلی جنبش عدالت خواهی را رسیدگی نماید.

۲.از رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور می خواهیم تا بر اساس خواست مردم کهمرد شخصی را به عنوان مسئول حکومت محلی کهمرد با توجه به مناسبات اجتماعی بگمارند.

۳.روند حذف سیاسی و قومی ما توسط حکومت محلی بامیان مردم را به ستوه آورده، از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهیم تا شریف امین یار ولسوال قبلی صیاد سرپل را به عنوان ولسوال کهمرد نفرستاده، به خواست مردم با توجه به اصل مشارکت و عدالت اجتماعی و حکومت داری براساس خواست مردم احترام گذاشته شود.

۴.ازنهادهای بین المللی و حقوق بشری می خواهیم تا صدای مردم سالاری و عدالت طلبی مردم را یاری رسانیده، در زمینه با حکومت افغانستان اقدام لازم را انجام دهد.

۵. از حکومت محلی بامیان می خواهیم تا دست از تفرقه اندازی و نقض حقوق بشری برداشته و به قانون اساس پایبندی خود را حفظ نماید.

با احترام

ستاد مردمی کهمرد_جنبش عدالت خواهی

بر افراشته شدن خیمه اعتراضی در بامیان

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد