بهانه-تراشی-فدراسیون-فوتبال-افغانستان-به-هدف-تعویق-انتخابات-دراین-فدراسیون

نه ماه است که فدراسیون فوتبال به شکل غیر قانونی اداره میشود، و مسئولان فدراسیون فوتبال کشور نبود امنیت و دخالت در امور کاری این نهاد را عامل اصلی عدم برگزاری انتخابات در این نهاد عنوان میکنند.

سید علی کاظمی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به خبرگزاری افغان نیوز گفت: دخالت نمایندگان مردم در روند ثبت نام نامزد‌های ریاست فدراسیون فوتبال سبب شده است که فدراسیون جهانی فوتبال برگزاری انتخابات در این نهاد را به تعویق اندازد.

اقای کاظمی بیان داشت: به اساس قانون فدراسیون جهانی فوتبال تا هر زمان که انتخابات در فدراسیون فوتبال یک کشور برگزار نشود، رئیس قبلی ان نهاد به وظیفه خود تا زمان برگزاری انتخابات ادامه می‌دهد.

در همین حال علی اصغر اکبرزاده مربی قبلی تیم ملی فوتبال کشور به خبرگزاری افغان نیوز گفت: مسئولان فدراسیون فوتبال تصمیم ندارد که انتخابات در این نهاد برگزار شود چرا که انان با برگزاری انتخابات این سمت را از دست خواهند داد.

اکبرزاده گفت: مدت نه ماه میشود که به بهانه‌های مختلف مسئولان فدراسیون فوتبال برگزاری انتخابات را به تعویق می‌اندازد و ایمل‌های مختلف متعدد به فدراسیون جهانی فوتبال ارسال می‌کند گویا وضعیت امنیتی افغانستان خراب است و انان نماینده خود را به این کشور نفرستند.

اکبرزاده بیان داشت: کرام الدین کریم چهار سال قبل به شکل غیر قانونی روز رئیس شد که دهم محارم و روز جمعه بود. او افزود: آقای کرام الدین کریم سه دوره رئیس فدراسیون فوتبال بوده است و دیگر نمیتواند خود را کاندید کرده نمی‌تواند اما آقای کرکند.

او تاکید کرد: کرام الدین کریم در سال‌ها گذشته سه وظیفه را اجرا ‌می‌کرد رئیس جمهور وی را به جرم اختلاص از سمت ریاست تربیت بدنی و والی ولایت پنجشیر برکنار کرد. اکبرزاده می‌گوید: چرا رئیس جمهور کریم را از سمت فدراسیون فوتبال برکنار نکرده و اگر وی مرتکیب جرم شده بود.

به گفته‌ی این مربی فوتبال: مسئولان فدراسیون فوتبال نبود امنیت را یکی از عامل اصلی عدم برگزاری انتخابات در فدراسیون می‌گویند که این جای سوال است که آیا 350 هزار نیروی امنیتی توان  تامین امنیت چند نماینده فدراسیون فوتبال را برای مدت چند روز ندارند.

او می‌گوید: وضعیت فوتبال کشور با گذشت هر روز خرابتر میشود و باید توجه جدی به فدراسیون فوتبال صورت گیرد. اکبرزاده افزود:حکومت باید در امور ورزش نظارت جدی داشته باشد تا یک تعداد افراد ورزش کشور را به بازی خود نگیرند.

به گفته‌ی مربی قبلی تیم ملی فوتبال: در آمد سالانه فدراسیون فوتبال کشور 4.5  میلیون دالر است که مسئولان حدود 1.5 میلیون دالر را مصرف می‌کند و متباقی پول را حیف و میل میکند. اکبرزاده گفت: مسئولان فدراسیون سطح فوتبال کشور را به حدی حفظ کرده است که فضای سوء استفاده وجود داشته باشد.

هارون پوپل نامزد ریاست فدراسیون فوتبال نیز از کم کاری در فدراسیون فوتبال شکایت داشتهو می‌گوید: اگر وضعیت فوتبال کشور به همین شکل ادامه پیدا کند تا یک سال دیگر نامی از فوتبال افغانستان باقی نمی‌ماند.

پوپل افزود: تیم ملی فوتبال با وضعیت کنونی از راه یابی به جام ملت‌ها آسیا باز می‌ماند چرا که یکی از حریفان ضعیف افغانستان تیم کمبودیا بود که افغانستان در مقابل ان شکست خورد.

به گفته‌ی پوپل تیم ملی فوتبال افغانستان فامیلی شده است و هر کس دوست خود را به ترکیب تیم حاضر می‌کند و مدیریت وجود ندارد. پوپل خواستار نظارت دولت به امور ورزش است و می‌گوید: اگر حکومت در امور ورزش دخالت نکند ورزش هر روز بیشتر به بحران مواجه میشود.

پوپل افزود: چند تن با سرنوشت تیم ملی فوتبال افغانستان بازی میکنند و با فرستادن ایمل که افغانستان امنیت وجود ندارد و مانع آمدن نماینده فدراسیون فوتبال به افغانستان میشود که باید جلوی این عمل فدراسیون گرفته شود.

فدراسیون فوتبال افغانستان مدت نه ماه به شکل غیر قانونی اداره میشود و مسئولان این فدراسیون نبود امنیت و دخالت نمایندگان مردم در امور این فدراسیون را عامل اصلی عدم برگزاری انتخابات می‌گویند.

 

بهانه تراشی فدراسیون فوتبال افغانستان به هدف تعویق انتخابات دراین فدراسیون

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد