تحریم-های-تازه-جهانی-علیه-کوریای-شمالی

شورای امنیت سازمان ملل، به توافق آرا، پیشنویس قطعنامه ایالت متحده آمریکا بر ضد کوریای شمالی را مورد تأئید قرار داد.

به گزارش افغان نیوز: این تحریم برضد کوریای شمالی به دلیل فعالیت غیر قانونی(آزمایش دو موشک اخیر این کشور) صورت گرفته است که ممکن است باعث کاهش درآمد این کشور تا سرحد یک سوم شود.

این فشار بالای کوریای شمالی از سوی شورای امنیت سازمان ملل باعث خواهد شد کوریای شمالی از صادرات ذغال، آهن، سرب،سنگ سرب و مواد غذایی بحری باز داشته شده و بیش یک میلیارد دالر ضرر کند.

این قطعنامه چهار نهاد و 9 نفر از کوریای شمالی را شامل در لیست سیاه نموده و حتی مانع پذیرش کارگران کوریای شمالی در دیگر کشورها شده است.

پس از پیروزی ترامپ، این اولین اقدام از سوی آمریکا علیه کوریای شمالی پنداشته می شود. کوریای شمالی با چنین فعالیت هایش از سال 2006 میلادی به این سو همواره با اخطار های سازمان ملل رو برو بوده است.

تحریم های تازه جهانی علیه کوریای شمالی

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد