تقدیر-از-فارغان-مرکز-حرفوی-کابل-برشنا

معینیت امور جوانان برای ۶۰ تن که در مرکز آموزش حرفوی کابل برشنا در رشته های مختلف آموزش دیده بودند، سند فراغت داده و برای شماری از آنان وسایل کاری توزیع نمود.

به گزارش افغان نیوز: کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز دوشنبه( 12 – جدی) درکابل، فراغت 60 تن از جوانان را که در مرکز آموزش حرفوی و کابل برشنا در رشته های مختلف آموزش دیده بودند، جشن گرفته و برای آنان سند فراغت داده و برای شماری از آنها وسایل کاری توزیع نمود.

داکتر کمال سادات، نقش جوانان را در عرصه رشد اقتصادی کشور موثر دانسته، می گوید:« معینیت امور جوانان تلاش دارد تا از جوانان در راستای آموزش های مسلکی و حرفوی حمایت نموده و آنان را به نهادهای کاری معرفی نمایند.»

از سوی هم نورالحق عمری، رئیس اتحادیه ملی پیشه وران کابل، می گوید: حدود 500 هزار کارگاه های آموزشی و نهادهای تحصیلی برای رشد و ارتقای ظرفیت جوانان در کشور وجود دارد.

وی افزود که شماری زیادی از جوانان که از مراکز آموزشی و نهادهای تحصیلی سند فراغت شان را کسب می نمایند بخاطر بالا بودن قیمت ساحات کاری و ضعف اقتصادی نمی توانند که مطابق تحصیل و مسلک شان کار و فعالیت نمایند.

وی؛ فقر، بیکاری و نا امنی را یکی از چالش های عمده و اساسی فرا راه جوانان و سرمایه گذاری آنان عنوان می کند.

نفیسه عظیمی، نماینده مردم در ولسی جرگه نیز فقر و بیکاری را از مشکلات اساسی مردم خوانده   افزود که میلیون ها فارغ تحصیل در سویه های مختلف درکشور وجود دارند اما زمینه کار و فعالیت برای آنها وجود ندارد.

این نماینده مردم درولسی جرگه تاکید می ورزد، حکومت خصوصا معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ باید توجه جدی به جوانان تحصیل کرده کشور داشته باشند و زمینه کار را برای شان فراهم سازند.

قابل ذکر است که شمارزیادی از مردم خصوصا جوانان تحصیل کرده از نا امنی، بیکاری، فساد و فقر اقتصادی در سراسر کشور شاکی بوده و از حکومت خواهان تأمین امنیت و فراهم نمودن زمینه کاری در عرصه های مخلتف شدند.

تقدیر از فارغان مرکز حرفوی کابل برشنا

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد