تنها-راه-مصرف-بودجه-در-وزارت-خانه‌ها؛-عملی-شدن-برنامه-سی-بی-آر-است

وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در گفتگو با افغان خبر گفت؛ به دلیل عدم تطبیق برنامه سی بی آر اکثر وزارت خانه و ادارات دولتی ، نمی توانند بودجه سالانه خودرا مصرف کنند.

داکتر نسرین اوریاخیل وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در یک مصاحبه اختصاصی به آژانس افغان خبر گفت؛ در سال جاری بیش از 60 درصد بودجه وزارت خانه‌ها به مصرف نرسیده است و تنها با عملی شدن برنامه "سی بی آر" و راه یابی افراد کارا و لایق به ادارات دولتی، بوجه سالانه آنها به مصرف خواهد رسید.

خانم اوریاخیل بیان داشت؛ تا اکنون روند جلب و جذب افراد به ادارات دولتی با مشکلات زیاد روبرو بوده و دولت باید تلاش کند تا برنامه سی بی آر را در تمام ادارات عملی سازد.

وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاکید کرد؛ طبق قانون اساسی کشور کار حق هر افغان است و نظر به موجودیت فساد در ادارات دولتی در سال‌های گذشته بسیاری از شهروندان از این حق محروم بودند.

اوریاخیل افزود؛ عملی شدن برنامه سی بی آر سبب کاهش وقت برای جذب کارمندان میشود و دیگر نیاز نیست که یک فرد ماه‌ها منتظر جواب درخواست شغل باشد.

به اساس آماری که وزارت مالیه کشور ارائه کرده است؛ بوجه دولت در سال 1395 هجری شمسی 455.5 میلیارد افغانی می‌باشد که با گذشت 9 ماه از سال مالی حدود 30 درصد این بودجه به مصرف رسیده است و 70 درصد آن هنوز مصرف نشده است.

اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی وزارت مالیه به تایید گفته های وزیر کار و امور اجتماعی می‌گوید؛ شماری از نهادهای دولتی برای مصرف بودجه شان برنامه ندارند و این بی برنامه‌گی سبب شده است که بودجه آنها به مصرف نرسد.

عبدالرحیمزی گفت: شماری از نهادهای دولتی به دلیل عدم برنامه و نیروهای خلاق و متخصص نتواسته اند حتی ده درصد بودجه خود را به مصرف برسانند، مانند اداره نرم و استندارد که تنها 3 درصد و وزارت تجارت 7 درصد از بوجه  خود را به مصرف رسانده اند.

وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین بیان میکند؛ سمت‌های خالی در وزارت خانه‌ها سبب میشود که بودجه به مصرف نرسد و باید برنامه سی بی ار عملی گردیده بست های خالی در ادارات نیز تکمیل شود.

به گفته‌ی خانم اوریاخیل؛ در 34 ولایت کشور افراد تحصیل کرده‌ی بیکار وجود دارند و باید آنها طی یک رقابت سالم به کار گماشته شوند.

CBR شکل خلاصه شده کلمات Community Based Rehabilitation می باشد که در فارسی به توان بخشی مبتنی بر جامعه ترجمه شده است. در واقع فرآیندى براى توسعه خدمات توان بخشى در سطح محلى و برابرسازى فرصت ها می‌باشد.

تنها راه مصرف بودجه در وزارت خانه‌ها؛ عملی شدن برنامه سی بی آر است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد