تهداب-گذاری-چهار-باب-مرکز-صحی-در-بلخ

سنگ تهداب اعمار چهار باب مرکز صحی توسط دوکتور فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور در ولایت بلخ گذاشته شد.

به گزارش افغان نیوز: دوکتور فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور هدف از اعمار این مراکز صحی و لابراتوار کنترل کیفیت دوا و محصولات صحی را افزایش دسترسی مردم به خدمات صحی در دورترین نقاط کشور و بهبود کیفیت ادویه و محصولات صحی در کشور عنوان نمود.

پروژه های مذکور شامل اعمار یک باب لابراتوار کنترل کیفیت دوا و محصولات صحی، اعمار یک باب پولی کلینیک تشخیصیه، اعمار یک باب مرکز معافیت کتلوی و اعمار یک باب مرکز صحی جامع در ولسوالی کلدار این ولایت می باشند.

گفتنی است که بلند بردن سطح کیفیت ادویه در بازار های کشور، افزایش مراکز صحی در دورترین نقاط کشور و ارتقاء کیفیت عرضه خدمات در مراکز صحی، از جمله عمده ترین تعهدات رهبری وزارت صحت عامه بوده که در این راستای تلاش ها جریان دارد.

تهداب گذاری چهار باب مرکز صحی در بلخ

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد