توجه-به-مدیریت-جنگ-و-فراموشی-تحصیلات-عالی-تعهد-به-آینده

رئیس جمهورغنی بیان داشته که در سه سال گذشته مدیریت جنگ باعث شد تا ما نتوانیم وقت بیشتر به معارف و تحصیلات عالی بگزاریم، اما سال ۱۳۹۷ سال سرمایه بشری است.

به گزارش افغان نیوز: محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور شام گذشته (27جدی) با هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی، حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و شماری از روسا و استادان پوهنتون های مختلف کشور، دیدار کرد.

رئیس جمهور غنی گفت که ما با آغاز پروژۀ تاپی، موقعیت خویش را به سرمایه مبدل می‌کنیم و شما سرمایۀ بشری را تغییر اساسی می‌دهید.

رئیس جمهور گفت که به هدف مدیریت جنگ و بقای افغانستان نتوانستم وقت بیشتر در سه سال گذشته را به معارف و تحصیلات عالی اختصاص بدهم.

وی افزود که سال ۱۳۹۷، سال سرمایۀ بشری است. وزارت معارف در حال تغییرات اساسی است و وزارت تحصیلات عالی که مرکز فکری افغانستان است، باید به گونۀ اساسی اصلاح و تغییر یابد.

رئیس جمهور خطاب به استادان پوهنتون‌ها گفت که هرکدام تان در هر گوشۀ افغانستان مسئول هستید تا سرمایۀ طبیعی افغانستان را به کار اندازید و امیدوارم که در این بخش موفق شوید. وی افزود که مسئولیت شما نسبت به من، بیشتر است.

محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد که انقلاب چهارم صنعتی در حال عملی شدن است و هر چیز دیجیتالی می‌شود و ضرور است که آن را جدی بگیریم. وی افزود که برای حرکت به سوی انقلاب چهارم صنعتی، باید خود را عیار بسازیم.

رئیس جمهور گفت که شما فرصت عظیم فکری دارید تا اقتصاد جهان را از نگاه فکری مورد ارزیابی قرار دهید. نتیجۀ تحصیل ما باید این نباشد که چند زبان را فرا بگیریم، بلکه مهم این است که برای مردم چه نتایجی را در قبال دارد و تعهداتی که به مردم داده شده است، باید عملی گردد.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که آسیا در حال تبدیل شدن به براعظم اقتصادی است، راه ابریشم به راه های ابریشم تبدیل می‌شود و تحول آسیا را باید درک کنیم. وی افزود که این گونه تحول، فرصت‌ها و خطراتی را به همراه دارد، افراطیت و شبکه های تروریستی، خطرات آن هستند.

محمد اشرف غنی گفت که مسئولیت شما تنها دولت و اقتصاد نه، بلکه ملت سازی است و برای نسل جدید باید راه را نشان دهید. وی افزود که افغانستان منابع فراوان دارد. معادن، آب، زمین، کوه و دریاهای ما به تحول بشری مرتبط هستند و شما باید متشبثین فکری جدید را ایجاد نمایید.

رئیس جمهور تصریح کرد که تکنالوژی را به عنوان وسیله نه، بلکه بحیث سیستم در نظر گیرید. سیستم سابقه پاسخگوی نیازمندی های ما نیست. در حال حاضر، دانش به سرعت در حرکت است که حافظه جوابگوی آن نیست. حافظه باید فکری باشد که چگونه محیط متحول را درک نمائیم. اگر درک نکنید و ساکن بمانید، پس پاسخ داده نمی توانید.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت: مهم این است که شما به بهترین تولید کنندگان دانش مبدل شوید و این سیستم را به پا ایستاده کنید، زیرا نتایج شما محدود نمی باشد.

داکتر نجیب الله خواجه‌عمری وزیر تحصیلات عالی در خصوص برنامۀ حمایت از پوهنتون‌ها و انکشاف نیروی بشری(EDEX)، گفت که  ورکشاپ ایدکس برای مدت پنج روز و با اشتراک ۶۰ استاد از ۹ پوهنتون بزرگ افغانستان برگزار گردید.

وی افزود که این برنامه، اساتید ما را قادر ساخت تا مهارت‌های لازم را جهت تطبیق این سیستم آموزشی در پوهنتون‌های شان فرا بگیرند. همچنان اشتراک کنندگان با استفاده از این برنامه، توانستند مزایا و تمام سهولت‌های لازم را در بخش الکترونیکی بیاموزند.

داکتر نجیب الله خواجه‌عمری با اشاره بر اینکه وزارت تحصیلات عالی در بخش علمی و اداری پوهنتون‌ها برنامه های روی دست دارد، گفت که نصاب تحصیلی و اسناد تقنینی وزارت تحصیلات عالی، مرور می‌شود و گام‌های مقدماتی در این خصوص برداشته شده است تا محصلین فارغ شده را مطابق بازار کار، عیار نماید.

توجه به مدیریت جنگ و فراموشی تحصیلات عالی/ تعهد به آینده

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد