توجه-و-حمایت-از-دانش-آموزان،نشان-دهنده-دیدگاه-عمیق-است

موسسه خیریه سیدالشهدا ازبی نظیر وکم نظیرترین موسسات کشورمان می باشد که خدمات شایان وقابل قدری را برای خانواده های معظم شهدا ومحرومین جامعه ارائه می دارد و توجه آنها به مسائل تحصیل و آموزشی نشاندهنده دیدگاه عمیق شان است.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: سید نورالله راغی سرکنسول کشورمان درشهرمشهد ولایت خراسان رضوی ایران طی سخنانی دراجلاس سالانه موسسه خیریه سید الشهدا که همزمان با تجلیل از شهدای 24 حوت هرات ، با حضور مقامات رسمی ایران وافغانستان درشهرمشهد ولایت خراسان رضوی ایران برگزارشده بود، به فعالیت های بشر دوستانه و کمک های خیریه ها و موسسات ، مخصوصا موسسه سید الشهدا اشاره کرد و گفت: کمک به نیازمندان حد، مرز و جغرافیا نمی شناسد و موسسه سیدالشهدا ازبی نظیر و کم نظیرترین موسسات کشورمان افغانستان می باشد که خدمات شایان و قابل قدری را برای مهاجرین بی بضاعت و خانواده های شهدا ومحرومین جامعه ما درایران و داخل کشورارائه می دارد.

آقای راغی به فعالیت های آموزشی وعلمی موسسه خیریه سید الشهدا اشاره کرد وافزود: فعالیت ها وخدماتی که درحوزه آموزش و تحصیل به خانواده های بی بضاعت و محروم ازسوی موسسه خیریه سید الشهدا ارائه می شود، بنیاد جامعه را مستحکم می سازد واین نشان دهند،نگاه عمیق مسئولین این موسسه به نیازهای اساسی جامعه است.

در ادامه خانم معمارپورمعاون دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد درمشهد: از خدمات موسسه خیریه سید الشهدا برای نیاز مندان قدردانی نمود و گفت: سیاست فرد محوردفتر کمیساریای عالی سازمان ملل، به جامعه محورتغیر یافته است که در این زمینه همیشه خواهان همکاری با موسسات می باشیم .

موسسه خیریه سید الشهدا درسال 1363 با هدف حمایت و کمک به خانواده های معظم شهدای انقلاب اسلامی افغانستان ازسوی خیرین و تجارایجاد گردید.

این موسسه درکوتاهترین زمان ممکن با برنامه ریزی وهدف گذاری های کوتاه مدت و بلند مدتی حمایتی که ازمحرومین ومستمندان جامعه داشت، توانست فعالیت های خود را در حوزه های گوناگون کسترش دهد وتوجه بیشترمردم را جلب نماید، که این توجه سبب گردید، تا نمایندگی های آن در اکثرکشورهای اروپایی ،آمریکا وآسیا با حمایت های مردمی ایجاد شود و کمک های مردمی را از سراسر جهان با کمک خودشان به خانواده های شهدا و درگام بعدی به محرومین و بی بضاعتان  جامعه برساند.

موسسه خیریه سید الشهدا درفصل جدید فعالیت های خود نگاه ویژه ای به تحصیل و ارتقاع سطح دانش خانواده ها دارد ودراین زمینه برنامه های حمایتی و پوششی برای دانش آموزان، دانشجویان و... روی دست گرفته است.

همچنین درکنارحمایت های ذیل، ایجاد مراکز آموزشی، کتابخانه ها، کلینیک ها و یتیم خانه ها دراقساء نقاط ولایات کشور گوشه ای ازخدمات و فعالیت های موسسه خیریه سید الشهدا برای مردم محروم ما می باشد.

توجه و حمایت از دانش آموزان،نشان دهنده دیدگاه عمیق است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد