توریزم،-جایگزین-تروریزم-در-افغانستان-گردد

ناامنی و پدیده تروریزم یگانه مشکل سر راه سیاحت و توریزم در افغانستان است، رئیس جمهورغنی جذابیت های طبیعی و تاریخی کشور را با اهمیت خوانده و تاکید کرد که توریزم جایگزین تروریزم گردد.

به گزارش افغان نیوز:محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در سیمینار علمی-تحقیقی تحت عنوان چالش های دهشت‌گری در برابر گردشگری اشتراک و سخنرانی نموده گفت: ما ملتی نیستیم که غلام گذشته باشیم، ما باورمند به آینده هستیم و آینده را خود ما رقم می زنیم.

این سیمینار که به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ در قصر سلام خانۀ ارگ برگزار گردیده بود، رئیس جمهور غنی گفت توریزم برای افغانستان که دارای جذابیت های تاریخی، طبیعی و فرهنگی می باشد، اهمیت بسزای داشته می تواند.

رئیس جمهور گفت که افغانستان از آغاز تاریخ خویش، حتی از دورۀ آریایی منحیث چهارراه تجارت، فرهنگ و مفکوره نقش ایفا کرده است و در آینده نیز می تواند این نقش را داشته باشد.

رئیس جمهور غنی با اشاره به اینکه تاریخ ما در دورۀ بودایی در انتقال فکر و تمدن زائرین نقش داشته است گفت: ما در رابطه به تاریخ کهن بامیان معلومات زیاد داریم و این معلومات بخاطر نوشته های بجا مانده از این زائرین می باشد.

محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد که افغانستان در دورۀ اسلامی برعلاوۀ تجارت، مرکز و سرزمین مهم انتقال مفکوره ها و عقاید بود. مثلاً طریقۀ نقشبندیه که از آسیای مرکزی نشات کرد، در مدت صد سال از طریق افغانستان به هند و بغداد رسید.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هر دورۀ تاریخ ما یک توریزم خاص را ایجاد کرده می تواند، گفت که در کشور ما مناطق زیادی وجود دارد که یادگار دورۀ های مختلف تاریخی در آن نهفته است.

رئیس جمهور غنی گفت که تمدن های افغانستان بالای دریا ها آباد شده و ماحول هر دریای افغانستان مرکز یک امپراتوری بزرگ بوده است. به طور مثال مندیگگ حد اقل دو نیم هزار سال تاریخ دارد و تاریخ بلخ، هرات و بدخشان به همه هویدا است، هیچ شهر مهمی  درافغانستان وجود ندارد که مرکز امپراتوری نبوده باشد. پس ما به جرئت گفته می توانیم که همه ما با همدیگر مساوی هستیم و سهم مشترک در تاریخ کشور خویش داریم.

رئیس جمهور گفت: افغانستان می تواند که پس از نجات یافتن از شر تروریزم، سالانه ۲ الی ۵ میلیون گردشگر خارجی داشته باشد.

رئیس جمهور غنی با اشاره براینکه یک بخش عمدۀ توریزم آینده ما، بالای میراث های فرهنگی استوار خواهد بود، گفت: از اینکه در سابق شبکه های ارتباطی موجود بود و در میان آنها اعتماد وجود داشت، ما در هر شهر عمدۀ خویش تجار سک، هندو، یهودی و ارمنی داشتیم.

محمد اشرف غنی از زیبایی های طبیعی کشور نیز یادآوری کرده گفت که تاریخ با فرهنگ طبیعی ما عجین شده است. وی افزود: توریزم داخلی تنها نقطه سیاحت نیست، بلکه نقطه اتصال وحدت ملی ما نیز می باشد، چون هر نقطه افغانستان به هر افغان تعلق دارد و موجب افتخار همه ما است.

رئیس جمهور گفت که ما اصلاح مجدد میراث های تاریخی خود را از مساجد عمدۀ کشور آغاز کردیم، چون مساجد و خانقاه ها، گذشته و آینده را پیوند می دهند. وی افزود که مسجد عیدگاه تحت ترمیم قرار دارد، بالای مسجد خرقه مبارک، مسجد جامع هرات و مسجد روضه شریف کار می‌شود و باید صدها مسجد دیگر نیز ترمیم شوند.

رئیس جمهور از سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا در زمینۀ رشد توریزم طرح خود را ارائه کند که در روشنایی آن، چگونگی استفاده از ثروت های طبیعی مشخص شود. وی افزود که این یک سرمایۀ عظیم است و باید طبقه بندی و واضح شود.

همچنان رئیس جمهور از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا در زمینه اینکه به چه تعداد پارک‌های طبیعی ایجاد گردد و چگونه پارک های متذکره مدیریت شوند، نیز طرح های شان‌را ارائه کنند.

پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در این مراسم صحبت کرد و در رابطه به صنعت توریزم در افغانستان معلومات داده گفت: حادثات تروریستی در کشور، منطقه و حتی در دنیا به صنعت گردشگری آسیب رسانده است که به منظور بررسی و ارزیابی همین چالش، سیمیناری متذکره را برگزار کردیم.

وی گفت: اگر در کشور ما اعمال زشت تروریزم وجود نمی‌داشت، افغانستان به مقام بلند گردشگری می‌رسید و توانایی رقابت  با کشور های منطقه را می داشت.

رسول باوری تصریح کرد: در افغانستان نزدیک به ۷۰۰ شرکت گردشگری و ۱۲۰ مهمان خانه فعالیت دارند که برای بیش از ۶۰ هزار تن فرصت‌های شغلی را نیز فراهم ساخته است.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که تعداد گردشگران داخلی در مقایسه با گردشگران خارجی بیشتر می باشند و در جریان شش ماه گذشته از زیارت سخی در شهر مزار شریف بیش از یک‌ میلیون تن، از باغ بابر شهر کابل نزدیک به ۸۰۰ هزار تن و از بند قرغۀ شهر کابل نزدیک به ۷۰۰ هزار تن، بازدید کرده اند.

به گفته باوری، معینیت وزارت اطلاعات و فرهنگ از طریق فرهنگ گردشگری در حدود ۲۵ میلیون افغانی درآمد داشته است که با توجه به ظرفیت گردش‌گری کشور، این عاید بسیار ناچیز می باشد.

در این مراسم پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی، اداری و گرځندوی، عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت سرحدات و قبایل، عبدالطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی و حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل نیز صحبت نمودند و در رابطه به نقش نهادها و ادارات مربوطه شان در راستای توسعۀ توریزم در کشور معلومات دادند.

توریزم، جایگزین تروریزم در افغانستان گردد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد