توزیع-هزار-دستگاه-قالین-بافی-به-عودت-کنندگان-اخیر

وزارت احیاء و انکشاف دهات، ۵ هزار دستگاه قالین بافی را به ارزش ۱۳۳ میلیون افغانی به عودت کنندگان اخیر توزیع می کند.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیاء و انکشاف دهات امروز (یک شنبه 22 دلو) طی یک کنفرانس خبری در کابل گفت: این وزارت در زمینه انکشاف روستایی افغانستان، امروز پنج هزار دستگاه قالین بافی و دیگر امکانات را به عودت کنندگان سال‌های اخیر توزیع می‌کند.

آقای کریمی گفت: تا هنوز برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان، 694 قریه در 24 ولسوالی ولایت‌های پروان، بامیان، بلخ، هرات و ننگرهار  را تحت پوشش خود را قرار داده و برای 140 هزار شهروند روستایی شغل ایجاد کرده است.

کریمی تاکید کرد: بیش از 600 تشبث کوچک و متوسط از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات حمایت و بیش از 125 نمایشگاه محصولات صنایع روستایی در داخل و خارج کشور برای تقویت صنایع روستایی برگزار شده است که بیش از 65 درصد این مستفدین را زنان شکل می‌دهند.

وزیر احیاء و انکشاف دهات بیان داشت: وزارت احیاء و انکشاف دهات 5 هزار دستگاه قالین بافی را به ارزش 133 میلیون افغانی به عودت کنندگان اخیر توزیع میکند.

او افزود: دستگاه های قالین به کسانی توزیع میگردد که از سوی تیم سروی وزارت احیاء و انشکاف دهات مستحق شناخته شده و در این زمینه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نیز با این وزارت همکاری کرده است.

سید عباس، رئیس مرکز قالین افغانستان گفت: این اقدام وزارت احیاء و انکشاف دهات بسیار مهم است چرا که قالین دومین صنعت کشور را بعد زراعت شکل می‌دهد که توزیع 5 هزار دستگاه قالین به خانواده‌های عودت کنندگان، زمینه کار را برای هزارها تن فراهم میکند.

وی گفت: مهاجرین که از کشورهای خارجی به داخل کشور عودت کرده اند توانایی بسیار بلند در صنعت قالین دارند و میتواند این صنعت را رشد دهند.

به گفته رئیس مرکز قالین افغانستان، اگر حکومت به صنعت قالین توجه بیشتر کند، این صنعت میتواند بیشتر از این رشد کند.

توزیع 5 هزار دستگاه قالین بافی به عودت کنندگان اخیر

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد