توزیع-وسایل-زراعتی-با-هزینۀ-میلیون-افغانی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور آوردن بهبود در زراعت کشور برای هفت ریاست زراعت وسایل تخنیکی توزیع نمود.

به گزارش افغان نیوز: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور آوردن بهبود در زراعت کشور برای ریاست های زراعت ولایت های کابل، وردک، پکتیا، پکتیکا، پروان، لوگر و کاپیسا وسایل زراعتی توزیع نمود.

وسایل کمک شده به 35 عراده میرسد که شامل موترسایکل، تراکتور، کالتیواتور، ترالی و ماشین درو است. از این وسایل دهاقین و کارمندان ریاست های زراعت در مزارع و قطعات نمایشی استفاده می نمایند.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تلاش می کند تا با روش های مختلف ریاست های زراعت ولایات را بیشتر از گذشته تجهیز نماید. در صورت مجهز ساختن بیشتر دهاقین عرضه خدمات زراعتی به موقع صورت گرفته و زمینه ارتقای ظرفیت آنها بیشتر از گذشته مساعد گردد.

گفتنی است که هزینه مجموعی این وسایل به بیش از 8 میلیون افغانی می رسد که از سوی پروژه تنظیم آب در مزرعه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تهیه شده است.

توزیع وسایل زراعتی با هزینۀ 8 میلیون افغانی

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد