جریمه-نقدی،-گاو-شیری-برای-دولت

طلا محمد اتمانزی، رئیس اتحادیه موترداران لین شرق کشور می‌گوید: جریمه نقدی از سوی نهادهای مختلف دولتی در جاده‌ها تبدیل به گاو شیری برای دولت شده است و باید جلوی این عمل زشت و خلاف قانون گرفته شود.

به گزارش افغان نیوز: طلا محمد اتمانزی رئیس اتحادیه موترداران لین شرق در گفتگو ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: بی قانونی و اخاذی در مسیر جاده‌ها به اوج خود رسیده است و نهادهای مختلف دولتی از موترداران در مسیر جاده‌ها پول اخاذی میکنند و باید جلوی این قانون شکنی گرفته شود.

آقای اتمانزی گفت: وزارت فواید عامه به بهانه‌های مختلف از موترداران پول اخاذی می‌کند و رئیس جمهور باید جلوی این اخاذی و قانونی را بگیرد.

او گفت: وزارت فواید عامه از یک تن بار 3050 افغانی میگرد و از 6 تن بار 48 هزار افغانی اخذ میکند که این درحالیست وزارت فواید عامه باید هر موتر که یک تن اضافه بار میکند 50 هزار افغانی جریمه کند اما قانون عملی نمیشود و موتر داران به هر تعداد بار دل شان بخواهند بار میکند و هیچ کس نیست که از انان سوال کند.

رئیس اتحادیه موترداران گفت: وزارت فواید عامه به بهانه مقرره کنترول وزن و حفاظت جاده از رانندگان پول میگرد که این در تضاد با مقرره است و رانندگان مجبور اند که مقدار بار خود را خلاف قانون دوبرابر بار کنند چرا که پول اخاذی نهادهای دولتی را پوره کنند. او افزود: وزارت فواید عامه 90 درصد در تخریب جاده ها نقش دارد چرا که قانون را بالا مجرمین عملی نمیکند.

طلا محمد بیان داشت: وزارت ترانسپورت به اساس قانون فی کیلومتر 3.6 افغانی پول حق دارد که از موتر داران پول اخذ کند اما این قانون عملی نمیشود و کارمندان ترانسپورت بیشتر از این میگرند.

به گفته‌ی اتمانزی: وزارت ترانسپورت در مسیر راه غرفه‌های متعدد نصب کرده است که هر کدام این غرفه‌ها به دل خود از موترداران پول اخذ میکنند و اگر کدام راننده پول به پوسته‌های وزارت ترانسپورت پرداخت نکند از سوی این پوسته‌ها لت و کوب یا موترشان توقف داده میشوند که هیچ کس نیست از این بی قانونی سوال و جواب کنند.

او افزود:اتحادیه موترداران بارها به ریاست جمهوری و دیگر ارگانهای دولتی مراجعه کرده اند و شکایت خود را گفته است اما هیچ کدام انها به این درخواست اتحادیه موترداران جواب مثبت نداده اند.

اتمانزی گفت: موترداران مخالف جریمه نقدی اند و جریمه نقدی برای کارمندان دولتی تبدیل به گاو شیری شده است. او افزود:

در سراسر کشور حدود 200 هزار موتر باربری وجود دارند که روزانه یک صد هزار موتر در حال کار اند.

جریمه نقدی، گاو شیری برای دولت

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد