جمع-آوری-سیگار-و-نصوار-از-دانشگاه-کابل

مسوولین وزارت تحصیلات عالی در یک اقدام سرزده، لیلیه ذکور و کانتین های دانشگاه کابل را بررسی نموده و به مسئولان کانتین ها بخاطر فروش سگرت و نصوار هشدار دادند.

به گزارش افغان نیوز: لیلیه ذکور و کانتین های دانشگاه کابل از سوی عبدالتواب بالاکرزی؛ معین علمی، دوکتور احمد سیر مهجور؛ معین مالی و اداری و تعدادی از مسئولین وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه کابل مورد بررسی قرار گرفت.

مسئولان یاد شده نخست غذای محصلان لیلیه ذکور دانشگاه کابل را بررسی و برای بهبود وضعیت اعاشه محصلین به مسئولان هدایات لازم دادند.

آنان همچنان دیروز کانتین های داخل دانشگاه کابل را بررسی کرده صد ها بسته سگرت و مقداری زیادی نصوار را از این کانتین ها ضبط نمودند.

این در حالی است که بر اساس مقررات وزارت تحصیلات عالی ،  استفاده از مواد مخدر، دخانیات و تنباکو و خرید و فروش آن در محیط دانشگاه، صنوف درسی و لیلیه ها و از طریق کانتین ها قطعاً ممنوع قرار داده شده است.

استعمال دخانیات در نهاد های تحصیلی نظم و دسپلین اکادمیک در نهاد های متذکره را برهم زده و باعث انحرافات محصلان از مسیر آموزش و تحصیل آنان می گردد.

وزارت تحصیلات عالی و مسئولان دانشگاه ها از جدیت بیشتر شان در جلوگیری از خرید و فروش و استعمال دخانیات در نهاد های تحصیلی خبر می دهند.

جمع آوری سیگار و نصوار از دانشگاه کابل

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد