جنرال-دوستم؛-کارد-به-استخوان-رسیده-معاون-صاحب،-بسیار-دیر-غنی-را-شناختی-

جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور در تازه ترین اظهاراتش از انحصار و تمرکز قدرت در ارگ ریاست جمهوری به شدت انتقاد کرده و می گوید یا حق خود را می گیرد و یا به مردم مراجعه می کند، اگر مردم تصمیم بگیرد، از مقامش کنار میرود.

او همچنان تاکید کرد: تعینات دولتی غیرعادلانه است و بازیچه بودن (استفاده ابزاری) افراد (شخصیت های سیاسی) در حکومت قابل قبول نیست، بنابراین «از این رنگ زردی کرده، از این بازی کرده، از این بازیچه بودن افراد کرده، بازی تصمیم گرفتن خوب است."

نویسنده: خدایار نایب زادهسخنی چند با معاون اول رئیس جمهور غنی:

جناب معاون صاحب! ظاهرآ معلوم می شود که این روزها در یک انزوای کلان سیاسی و کاری در ارگ ریاست جمهوری به سر می برید، که نه از تقسیم کار و قدرت خبری است و نه از صلاحیت و حق رآی؟ تنها چیزی که باقیست، نام معاونیت پوشالی ریاست جمهوری است، که در آن فقط تشکیل، معاش و غذاست نه کار و برنامه. تا جاییکه بعد از دو سال حتی برای خودتان معلوم نیست که در کجای کار قرار دارید، چه کار می کنید و برای چه در چوکی معاونیت اول ریاست جمهوری قرار گرفتید، چه رسد به من عوام که از بیرون در برابر خودسری های آقای غنی نگاه می کنم.

معاون صاحب اول ریاست جمهوری اگر راستش را بپرسید ما هم نمیدانیم که این معاونیت در ساختار حکومت غنی چه مفهوم دارد؟ ماه ها در معاونیت نیستی ولی اینگار نه اینگار، هیچکس هم نبودنت را احساس نمی کند که هستی یا نیستی، شاید ضرورت و نیاز نباشد در حالیکه تا دیروز خودتان را جنرال پادشاه ساز قلمداد می کردید ولی امروز این افتخار شما تبدیل به رنگ زردی شده است، چرا؟

بگذار خودم کمی بیش تر توضیح بدهم: در جلسه های کابینه که مهمترین مسایل کلان ملی مطرح و تصویب می شود هم شرکت نداری؛ یعنی بودن و نبودنت مهم نیست. با این همه کمیسیون بازی و ایجاد اداره های موازی در رآس هیچ کدام از اینها نیستی، وقتی رئیس جمهور به بیرون از کشور سفر می کند، شما براساس قانون اساسی سرپرست کشور هستید ولی این صلاحیت را آقای غنی به شما نمیدهد، چون برای شما ارزشی قایل نمی باشد و جایت را آقای اتمر پٌر کرده است. در تصامیم کلان ملی هیچ نظری از جناب شما در میان مردم و رسانه ها درز نمی کند؛ چون نظری از شما خواسته نمی شود که آن موضوع به بیرون بازتاب بیابد. برخورد ها و اقدامات رئیس جمهور در تعیینات بخش های کلان امنیتی، ادارات دولتی، سفارتخانه ها و ادارات محلی غیر عادلانه و انحصاری است و چندتا وزیرتان هم فاقد صلاحیت اجرایی اند. با این حال زمانیکه خودشما به عنوان معاون اول رئیس جمهور غنی و هم تیم وی از تمام حقوق و امتیازها محروم و دور هستید که آقای غنی را به ریاست جمهوری رساندید، پس وای به حال این بیرونی ها، از دل اینها فقط خدا خبر دارد.

جناب معاون صاحب!

مردم افغانستان درد و مشکل شما را با تمام وجود احساس می کنند، چراکه هم سرنوشت، همراه و همدرد هستید، شما هم از تبعیض رنج می برید ملت هم. شماهم از بی عدالتی، انحصارگرایی و تکروی آقای غنی به جان رسیدید ملت هم. اما یک تفاوت بزرگ میان شما و مردم وجود دارد، آن اینکه شما یکی از حامیان، بنیانگذاران و چهره های کلیدی دستگاه تقلب و عامل شکل دهنده این وضعیت هستید اما ملت نیست، چراکه اراده و تصمیم ملت چیزی دیگه بود که متاسفانه تحقق نیافت.

با این حال همه چیز به علاوه چوکی نمایشی معاونیت اول ریاست جمهوری به نقطه صفر رسیده است ولی هنوزهم وقت باقیست. معاون صاحب محترم بیاباهم گذشته ها را کنار میگذاریم به آینده می اندیشیم به فردای بهتر و سازنده تر. همگان یکصدا و متحدانه به تعصب، استبداد رآی و تکروی نه می گوییم تا در آینده زرد رنگ نشویم.

جناب معاون صاحب! بیا مردانه در برابر انحصارگرایی و تمرکزگرایی قدرت ایستاده شوید، از توزیع تذکره های الکترونیکی، اصلاحات انتخاباتی و برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی حمایت کنید تا شریان های تقلب، انحصار و تبعیض بسته شود، تا زمینه برای عملی شدن عدالت در توزیع قدرت و ثروت برای همه فراهم شود و اصلاحات بنیادین در ساختار نظام صورت بگیرد، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی به طورساختاری تحقق یابد، که فردای این روز هیچ کدام ما منزوی، منحصر، محروم از حق و حقوق خود نشویم.

معاون صاحب اول ریاست جمهوری ما منتظریم...

خدایار نایب زاده

جنرال دوستم؛ کارد به استخوان رسیده/معاون صاحب، بسیار دیر غنی را شناختی!

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد