جنرال-دوستم-اگر-محاکمه-نشودباز-هم-مرتکب-جنایت-میشود

احمد ایشچی معاون سابق حزب جنبش ملی می‌گوید: جنایت جنرال دوستم بالای من هیچ ربطی به وظیفه معاونت ریاست جمهوری او نداردبلکه جنایت وی یک عمل شخصی میباشد.

احمد ایشچی معاون حزب جنبش ملی و عضو حزب جنبش نوین افغانستان در گفتگوی ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: پرونده وی و جنرال دوستم در یک محکمه عادی بررسی میشود چرا که جرمی که جنرال دوست بالای من مرتکب شده است یک عمل شخصی است و هیچ ربط بهجایگاه حقوقی او ندارد که محکمه خاص دایر شود.

آقای ایشچی بیان داشت: پرونده وی و جنرال دوستم به تاریخ 22 جوزا سال جاری به ستر محکمه ارسال شده بود که ستر محکمه به محکمه ابتدایی وظیفه سپرده بود تا این پرونده را بررسی کند و محکمه ابتدایی کابل 18 سرطان جلسه خود را مبنی بر رسیدگی به این قضیه دایر کرد اما به دلیل عدم حضور متهم (جنرال دوستم ) این پرونده به تعلیق افتاد.

معاون حزب جنبش ملی تاکید میکند‌: حکومت افغانستان مجبور است که این پرونده را به شکل جدی بررسی کند چرا که جامعه جهانی به شکل جدی نظارت کننده این پرونده است.

به گفته‌ی ایشچی جنایت جنرال دوستم جهان شمول بوده و برای همین خاطر سفارت امریکا در این قضیه دخالت کرده است.

او افزود: ادعا من بالای خود دوستم است و وی در حضور دو هزار نفر من را لت و کوب نموده و مدت 5 روز مرا در خانه اش زندانی کرد و در همین زمان بالای من تجاوز جنسی نیز صورت گرفت.

ایشچی بیان داشت: این اولین و اخرین جنایت جنرال دوستم نیست که بالای من انجام داده است و اگر قانون بالای این فرد تطبیق نشود، دوباره مرتکب چنین جرمی خواهد شد.

ایشچی بیان داشت: با اینکه جنرال دوستم تابع قانون نیست و همواره تلاش کرده است که قانون شکنی کند اما به روند رسیدگی این پرونده بین وی و جنرال دوستم امیدوار است و عدالت در این پرونده رعایت خواهد شد.

این عضو پیشین حزب جنبش ملی بیان میکند: اگر جنرال دوستم به محکمه حاضر نشود، مشکل وجود ندارد و تنها حکم محکمه بالای وی صادر شود کافی است.

ایشچی در رابطه به ائتلاف بین جنرال دوستم، محقق و نور گفت: این ائتلاف آینده ندارد چرا که برای منافع شخصی ایجاد شده است.

 

جنرال دوستم اگر محاکمه نشودباز هم مرتکب جنایت میشود

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد