جوازهای-شرکت‌-وارد-کننده-ادویه-به-تعلیق-در-آمد

"اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی" با راه اندازی کمپاین سراسری جهت مبارزه علیه ادویه قاچاقی، از میان ۱۱۹۳ شرکت‌های توریدی وارد کننده ادویه، جواز های ۸۱۷ شرکت واردکننده ادویه را به تعلیق در آورد.

به گزارش افغان نیوز: نورشاه کامه وال، رئیس اداره ملی و تنظیم امور ادویه و محصولات صحی – وزرت صحت عامه امروز شنبه (6 – عقرب) – کابل، گفته است که این اداره برای مبارزه با قاچاق ادویه، کمپاین 12 هفته ای را در سراسر کشور از مرکز به ولایت‌ها راه اندازی نموده است.

آقای کامه وال افزود:« شرکت های که ادویه را غیرقانونی وارد کشور نموده باشند جلو فعالیت شان گرفته و مسوولان شان را شناسایی خواهد نمود».

وی علاوه نمود، در سه ماه گذشته برعلاوه تنظیم و کنترول ادویه در مارکیت، اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی، اسناد و فعالیت های شرکت های توریدی را بررسی نموده است که در این راستا از 1193 شرکت، 817 شرکت بنابر عدم فعالیت شان مطابق قانون و مقرره این اداره، جواز های شان به تعلیق در آورده شد.

وی خاطر نشان ساخت که پیش از این به تعداد 113 شرکت های خارجی بصورت غیرقانونی ادویه را وارد کشور می ساخت، لست آنها با موسسات تمویل کننده و تطبیق کننده های عرضه خدمات صحی از طریق وب سایت این اداره شریک گذاشته خواهند تا استفاده از ادویه کمپنی های مذکور، جلوگیری به عمل آید.

به گفته کامه وال، حدود 60 نفر در مرکز و 200 نفر از ولایت ها را روی چیک لیست های جدید دیتابیس بازرسی آموزش داده است که در نتیجه بازرسی های موثر اداره، فعالیت 93 دواخانه های پرچون د رنواخی مختلف کابل بنا بر عدم رعایت مقرره دواخانه ها به تعلیق در آورده شده است.

قابل ذکر است که اداره ملی و تنظیم امور ادویه و محصولات صحی گفته است که حدود 1،2 میلیون دالر امریکای بانک جهانی و حدود 7،5 میلیون دالر وزارت مالیه این اداره را کمک و تمویل نموده اند.

این در حالی است که شمارزیادی مردم از افزایش قیمت و نبود کیفیت در دواها در کشور شاکی بوده و اظهار می دارند که بخاطر عدم تشخیص درست و مسلکی نبودن داکتران در کشور، برای تداوی مریض شان به خارج از کشور مراجعه می نمایند.

جوازهای 817 شرکت‌ وارد کننده ادویه به تعلیق در آمد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد