جوانان-افغانستان-از-میان-آتش-جنگ،-ندای-صلح-سر-می-دهند

در اکثر ولایت های افغانستان به شمول کابل، جنگ و حملات ترورسیتی جریان دارد، اما شماری از جوانان افغان در پی صلح برآمده اند و جشنواره یی تحت نام راهکاری برای صلح برگزار کردند.

در یک هفته گذشته حملات انتحاری و ترورستی زیادی در کابل و دیگر ولایت های افغانستان انجام شد که بیش از 200 نفر کشته و صد ها تن دیگر زخمی بر جای گذاشت،  با این وجود امید های برای صلح از گوشه و کنار شهر کابل پدیدار می شود.

بیناد سید انوری با همکاری خبرگزاری صنا، جشنواره یی را تحت نام راهکاری برای صلح، امروز پنج شنبه (4عقرب) در کابل راه اندازی کردند و در این برنامه از شماری خبرنگارانی نخبه که در عرصه صلح تلاش کرده اند به شمول خبرنگار آژآنس افغان خبر تقدیر به عمل آمد.

سید الیاس احمدی یکی از برگزار کنندگان این جشنواره هدف از راه اندازی برنامه شان را  ترویج صلح و جستجوی راه های عملی برای صلح عنوان می کند.

او می گوید که در جریان ده سال گذشته  نهاد ها و ارگان های مختلفی برای صلح تلاش کردند اما این تلاش ها ثمری در پی نداشت، چون آنها تلاش های شان را پروژه یی انجام میدادند.

احمدی تصریح می کند که باید جوانان با همکاری دولت و نهاد های مدنی و رسانه یی راهکار های عملی را برای صلح جستجو نموده و برای تحقق آن تلاش نمایند.

سخنرانان این جشنواره نیز با انتقاد از عملکرد ضعیف شورای عالی صلح گفتند که بسیاری از مردم، از کارکرد این شورا، رضایت ندارند.

سید مهدی انوری یکی دیگر از برگزار کنندگان این جشنواره گفت؛ صلح به عنوان یک بازی ملی در دست رسانه ها و دولت مردان جریان دارد اما راهکار عملی نیاز است تا این امر تحقق یابد.

او باور دارد که صلح در افغانستان تنها میتواند از طریق نشست های بین الافغانی به دست آید، چون محوریت جنگ در دست جنگجویان افغان قرار دارد.

با این وجود آقای انوری بیان می کند که کشور های منطقه در جنگ افغانستان دخالت می کنند، اما جنگ عملی را جنگویانی انجام میدهند که باشندگان همین مرز و بوم هستند.

از سوی هم سید عبدالقاهر بهشتی یکی دیگر از سخنرانان این برنامه عوامل اصلی جنگ در افغانستان را افراطیت، فقر و بیکاری، عدم ساختار درست و برنامه منظم شورای عالی صلح و مداخله کشور های غربی  منطقه عنوان می کند.

اما او راه های بیرون رفت از جنگ و تامین صلح را در دو بخش کوتاه مدت و دراز مدت بیان کرد.

به باور بهشتی، تغیر در رهبری شورای عالی صلح، تعیین زمان مشخص برای این شورا در عرصه تلاش های صلح، برخورد جدی با مخالفان مسلح که صلح را نمی پذیرند و نابودی گروه های خارجی چون داعش و القاعده از راه های کوتاده مدت و آنی صلح می باشد.

اما راه های دراز مدتی نیز برای تامین صلح در افغانستان بیان شد که بخشی از آن می تواند مبارزه با فقر و بیکاری در جامعه و برگزاری انتخابات شفاف باشد.

همچنان رشد  و خودکفایی نیروهای امنیتی افغانستان، همکاری میان کشور های غربی و کشور های منطقه در جنگ افغانستان و ایجا فضای اعتماد میان این کشور ها از دیگر راه های است که صلح را در افغانستان به میان آورده می تواند.

این درحالی است که در سال های اخیر با افزایش ناامنی ها و جنگ در افغانستان باورمندی مردم نسبت به صلح کمرنگ شده است، اما برگزاری چنین برنامه هایی میتواند امید تازه یی به تفکر صلح طلبانه مردم باشد.

جوانان افغانستان از میان آتش جنگ، ندای صلح سر می دهند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد