جوانان-باید-کار-فرما-باشند-نه-کارگر

مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفتند که تا سال ۲۰۲۲ برای هزاران جوان زمینه کار مساعد می شود و جوانان باید کار فرما باشند نه کارگر.

به گزارش افغان نیوز: سیام‌الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز چهار شنبه( 6 – جدی) در مراسم افتتاحیه نمایشگاه "پیشرفت تولیدات جدید داخلی" درکابل گفت:« اتاق تجارت و صنایع پلان دارد که تا سال 2022، برای هزاران جوان زمینه کار را مساعد سازد.»

آقای پسرلی افزود، تولیدات داخلی و خودکفایی در کشور حدود 30 قلم افزایش یافته که هر روز بیشتر از روزهای گذشته درحال رونق است.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را، آگاهی دهی و اطلاع رسانی از تولیدات جدید داخلی و خودکفایی جوانان خوانده، گفت که سکتورهای خصوصی مکلف اند که درکشور سرمایه گذاری نموده و تولیدات خوب داشته باشند، تا مردم از تولیدات داخلی استفاده نمایند.

وی خاطرنشان ساخت، مشکلات در تطبیق قوانین، فساد گسترده اداری و نا امنی از چالش های است  که فرا راه سرمایه گذاران و صنعت پیشان درکشور شده است.

از سوی هم محمد نعیم مسعودی، یک تن از مولدین صابون درکشور، گفت که حدود 7 نوع صابون از گیاهای مختلف، میوه و موادهای مختلف تولیدات دارند که بیشتر مستفدین آن، کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا می باشند.

وی افزود که شهروندان به دلیل فقر اقتصادی و قیمت بالای تولیدات داخلی، نمی توانند از این صابون ها استفاده نمایند. او گفت، درکشورهای اروپایی، هر صابون ا ز20 الی 50 دالر به فروش می رسد اما در افغانستان هر صابون 2 الی 6 دالر می باشد.

وی همچنان هدف از به نمایش گذاشتن تولیدات شان را، اطلاع رسانی و آگاهی دهی شهروندان خوانده گفت که عدم آگاهی شهروندان نیز بالای خرید و فروش تولیدات جدید داخلی تأثر دارد.

وی تاکید دارد که حکومت افغانستان باید از سکتورخصوصی حمایت کرده و زمنیه اشتغال و فضای مناسب را مساعد ساخته و امنیت را در سراسر کشور خصوصا برای سرمایه گذاران داخلی کشور تأمین نماید.

سخنگوی اتاق تجارت و صنایع گفت که حکومت مکلف است برای بهبود وضعیت اقتصادی درکشور برای سرمایه گذاران، سکتورخصوصی و صنعت پیشان، محیط و فضای مناسب را مساعد ساخته و حمایت نماید.

اما شمارزیادی از مردم خصوصا مولدین جدید داخلی کشور، چالش های عمده و اساسی شان را نا امنی، فساد گسترده اداری و عدم حمایت دولت قلمداد می کنند.

جوانان باید کار فرما باشند نه کارگر

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد