جوانان-با-فساد-وارد-پارلمان-شدند-شایسته-سالاری-در-پارلمان-آموزشی-وجود-ندارد

شمار از نهاد ها مدافع حقوق جوانان و فعالان مدنی از روش انتخاب اعضای پارلمان جوان افغانستان شاکی اند و آغاز کار این پارلمان را توأم با فساد میدانند.

به گزارش افغان خبر: پارلمان جوانان افغانستان روز شنبه (24اسد) با حمایت مالی سازمان ملل متحد با حضور رئیس جمهورغنی گشایش یافت.

مسئولیت انتخاب اعضای این پارلمان به معینیت جوانان اطلاعات و فرهنگ داده‌شده بود تا افرادی که واجد شرایط هستند و از تمام ولایات انتخاب گردند.

هم‌زمان با افتتاح این پارلمان آموزشی، شمار از جوانان و فعالان مدنی از روند انتخاب اعضای آن اعتراض کرده و این  پارلمان را مملو از فساد دانستند.

اعضای دفتر واکنش جوان یکی از نهادهای مدنی می‌گوید بیشتر کسانی که به این پارلمان راه‌یافته‌اند خویشاوندان مقام‌های دولتی‌اند و یا هم در عضویت دادن به آنان اصل شایستگی و استعداد و حتی شرایط عضویت ازنظر افتاده است.

این نهاد مدنی مثال‌های واضح را در این زمینه بیان کرده است (یکی از شرایط عضویت در پارلمان این است که یک فرد جوان باید عضو یک‌نهاد مدنی در ولایت خود باشد، اما یک شخص از ولایت ننگرهار نخست به پارلمان راه‌یافته و یک ماه پس‌نهاد ساخته است. شرط دیگر عضویت این است که عمر یک فرد باید میان 18 تا 30 سال باشد، اما از قندز شخص 38 ساله انتخاب‌شده است. در ولایت زابل جوانانی که می‌خواستند برای عضویت ثبت‌نام کنند، به آن‌ها به بهانه‌های مختلف فورم داده نشده و درنتیجۀ 3 نفر که از خویشاوندان مقام‌های حکومت‌اند، انتخاب‌شده‌اند. نهاد خود ما (واکنش جوان) یک نفر ماستر و یک نفر لیسانس که واجد شرایط بودند برای عضویت به وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی کردیم، اما آنان حتی از گرفتن فورم آن‌ها خودداری کردند).

این نهاد همچنان با نشر اعلامیه‌ی بیان کرده که در مورد این پارلمان به‌صورت عمدی به مردم آگاهی داده نشده است تا زمینه فساد به وجود آید.

تنها در چند رسانه خاص این پارلمان اعلان‌شده و در بسیاری موارد اعلانات چاپی با تاریخ گذشته نشر شده است که جوانان حتی زمینه دریافت فورم را نکردند.

این نهاد مدنی گفته است که صدای خود را به سازمان ملل متحد می‌رسانند و به آنان بیان می‌کنند که از امکانات شما حکومت افغانستان سوءاستفاده می‌کند و نه‌تنها درراه تقویت دمکراسی به مصرف نمی‌رسد، بلکه از آن در جهت منافع شخصی دولتمردان و طرح برنامه‌های ضد مردم‌سالاری استفاده می‌شود.

در اعلامیه نهاد واکنش جوانان آمده است که به مجریان و حامیان "پارلمان جوانان افغانستان" نگرانی جوانان را ابراز می‌کنند و به آنان یادآوری می‌کند، اگر می‌خواهید دمکراسی در افغانستان تقویت و نهادینه شود، همچو برنامه‌ها را به گونۀ جدی نظارت کنید و افراد فاسد را اجازه ندهید به سرنوشت جوانان و آینده این کشور بازی کنند.

جوانان با فساد وارد پارلمان شدند/ شایسته سالاری در پارلمان آموزشی وجود ندارد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد