جوانان-مورد-استفاده-ابزاری-قرار-می-گیرند

رئیس مرکز ابتکار و عمل افغانستان می‌گوید: ۶۵ درصد جمعیت کشور را جوانانی تشکیل می‌دهند که اکثر شان تحصیل کرده اند اما متأسفانه از این قشر به عنوان چوب سوخت و ابزار استفاده می شود.

محمد اسلام یفتلی، رئیس مرکز ابتکار و عمل افغانستان در گفتگوی ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: جوانان تحصیل کرده طرح‌ها و ایده های خوب در بخش‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند که اگر به این طرح‌ها و ایده‌ها ارزش داده شود میتوان افغانستان را از این وضعیت نجاد داد.

آقای یفتلی گفت: در حال حاضر جوانان کشور از یک انسجام مناسب برخوردار نبوده و هر حزب و نهاد از حضور این قشر سوء استفاده می‌کنند و مرکز ابتکار افغانستان می خواهد زمینه انسجام انان را فراهم کند. به گفته‌ی یفتلی، جوانان میتواند نقش سازنده در پروسه صلح بازی کند اما دولت افغانستان هیچ وقت به این قشر توجه نکرده است.‌

او افزود: پروسه صلح یک حرکت نمایشی بوده و افغانستان دیگر به این حرکت‌های نمایشی نیاز ندارد بلکه باید کارهای عملی و اساسی صورت بگیرد.

رئیس مرکز ابتکار و عمل افغانستان تاکید کرد: این مرکز می‌خواهد که زمینه کار را برای جوانان فراهم نموده و افراد متخصص را به نهادهای دولتی معرفی کند. وی افزود: در حال حاضر کار به اهل کار سپرده نمی شود و اکثر کارمندان در ادارات دولتی، خلاف رشته تحصیلی شان مقرر شده اند.

شرایط مناسب برای کار در ادارات دولتی، لیسانس و تجربه کاری می باشد و در این میان فارغان صنف 14 در بی سرنوشتی به سرمیبرند. یتفلی افزود: این مرکز زمینه کار را برای فارغان صنف  14 نیز فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: مرکز ابتکار و عمل افغانستان نمی خواهد از کس و ناکس انتقاد کند بلکه می‌خواهد با ارائه طرح‌های سازنده به دولت، به جامعه خدمت کند.

افغانستان جهاد نیاز ندارد

رئیس مرکز ابتکار و عمل افغانستان می‌گوید: در شرایط کنونی، افغانستان به جهاد و مقاومت نیاز ندارد، جهاد و مقاومت در زمان خود انجام شد و برای مردم افغانستان بعنوان یک ارزش وجود دارد. ما به تخصص و عمل نیازمندیم.

او بیان داشت: از جوانان همواره بعنوان چوب سوخت استفاده شده و رهبران سیاسی برای کسب و حفظ قدرت، از جوانان سوء استفاده کرده اند. دیگر بس است و جوانان باید تصمیم بگیرند و نگذارند که با سرنوشت شان بازی شود.

مرکز ابتکار و عمل افغانستان چندی قبل در کابل افتتاح شد و قرار است به زودی در ولایت‌های کشور نیز نمایندگی خود را ایجاد کند.

جوانان مورد استفاده ابزاری قرار می گیرند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد