حاضرم-برای-صلح-جانم-را-بدهم

رییس جمهور افغانستان، روز گذشته با اعضای شورای عالی صلح دیدار کرده و گفته‌است که اگر صلح به قیمت جانش هم بدست‌ آید، حاضرست که جان خود را قربان آن نماید.

به گزارش افغان نیوز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان پس از فرصت‌های ایجاد شده در سطح بین‌المللی به خاطر به‌وجود آمدن صلح در کشور، از تمام اعضای شورای ملی خواسته‌‍است تا صدای شان را برای صلح با عزت بلند نمایند.

وی روز گذشته در دیدار با اعضای شورای عالی صلح گفته‌است که اگر صلح به قیمت جانش هم بدست‌ آید، حاضرست که جان خود را قربان آن نماید.

آقای غنی، گروه‌های هراس‌افگن را خطاب قرار داده و گفته‌است که این را باید همه بدانند که با جنگ پیروز شده نمی‌توانند، ما جنگ نمی‌خواستیم و هم‌واره نیت ما صلح بوده‌است، اما اگر بالای ما تحمیل می‌شود، چارۀ جز مقابله نداریم.

از سوی، ریییس جمهور با وجود فرصت‌های پیش‌آمدۀ بین‌المللی خطاب به اعضای شورای ملی می‌گوید که زمان است که تا آنان صدای خود را بیش‌تر از پیش برای صلح بیان نماید.

آقای غنی نیز به اعضای شورای عالی صلح خاطر نشان ساخته‌ که وظیفۀ شما این است که فضا را برای تامین صلح فراهم کنید و صلح بدون ایجاد فضای اعتماد تامین نمی‌گردد.

رییس جمهور کشور هم‌چنان دستور داد تا یک هیئت جهت بررسی کسانی‌که پس از پروسۀ صلح بلاتکلیف مانده‌اند، تشکیل و این موضوع را به شکل اساسی بررسی نماید.

وی تاکید کرده که حدود صلح باید واضح باشد و صلح باعزت آن است که که ارزش‌های اسلامی، افغانی و قانون اساسی ما در آن شامل باشد.

گفتنی‌ست که رییس شورای عالی صلح نیز در این مراسم تاکید کرد که آماه‌است که با حلقه‌های سیاسی، نشست‌های را آغاز کند؛ تا زمینۀ باشد برای بهبود بخشیدن به پروسۀ صلح.

حاضرم برای صلح جانم را بدهم

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد