حکومت؛-زمینه-آموزش-به-زبان-مادری-را-برای-مردم-مهیا-میکند

ریاست اجرائیه کشور در اعلامیه‌یی به مناسبت روز زبان مادری بیان داشته که حکومت زمینه آموزش مردم به زبان مادری شان را فراهم میکند.

به گزارش افغان نیوز: ریاست اجرائیه روز زبان مادری را به همۀ شهروندان کشور تبریک گفته است.

سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) 21 فبروری را روز زبان مادری نام‌گذاری کرده است.

درج چنین روزی در تقویم یونسکو به هدف به رسمیت‌شناسی و احترام به تکثر و تنوع زبانی و فرهنگی در جامعۀ بشری بوده است.

یکی از افتخارات افغانستان، به رسمیت‌شناسی و احترام به تنوع زبانی و فرهنگی در قانون اساسی می‌باشد. در همین راستا، ما خود را به کار و تلاش پیگیر و مستمر جهت پویایی و تقویت همۀ زبان‌های رایج در کشور مسوول و متعهد می‌دانیم.

همۀ شهروندان افغانستان حق دارند به زبان مادری‌شان سخن بزنند، بنویسند و به سهولت‌های آموزشی دسترسی داشته باشند. دولت مکلف است تا مطابق قانون و با در نظرداشت امکانات در راستای دسترسی شهروندان به این حق اساسی‌شان تلاش نماید.

حکومت وحدت ملی، با توجه به اهمیت بارورسازی و پویایی زبان‌های ملی و دیگر زبان‌های رایج در کشور، از طریق وزارت‌ها و نهادهای زیربط زمینه‌های تقویت و پویایی زبان‌های رایج ملی و محلی را فراهم می‌نماید.

حکومت؛ زمینه آموزش به زبان مادری را برای مردم مهیا میکند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد