حکومت-به-حمایت-از-آزادی-بیان-متعهد-است

سرور دانش، معاون دوم رياست جمهورى گفته است که حکومت افغانستان به تعهدات شان درحمایت از آزادی بیان پابند بوده و افغانستان در زمینه حمایت از آزادی بیان به جایگاه بهتری دست یافته است.

به گزارش افغان نیوز: سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور امروز دوشنبه(22 – عقرب) در نشست خبری در کابل در مورد حمایت از آزادی بیان ابراز داشته است که براساس تازه ترین رده بندی که از سوی یونسکو سازمان معتبر بین المللی صورت گرفته، افغانستان در پیوند به حمایت از آزادی بیان، از وضعیت مربوط به منطقه سرخ بیرون آورده شده و در منطقه سبز که بیانگر بهبود وضعیت آزادی بیان می باشد، قرار داده شده است.

این اقدام سازمان بین المللی یونسکو، در تازه ترین اجلاس این سازمان صورت گرفته است که اخیرا در پاریس فرانسه برگزار شد و در آن نشست، بر بنیاد رده بندی که در مورد وضعیت حمایت از آزادی بیان در کشور ها صورت گرفت، افغانستان در زمینه حمایت از آزادی بیان به جایگاه بهتری دست یافت.

سرور دانش گفته است: "بسیار خرسندم که افغانستان در زمینه حمایت از آزادی بیان، در تازه ترین رده بندی که ازسوی سازمان عملی، فرهنگی و آموزشی یونسکو صورت گرفته است، در سطح بین المللی به جایگاه معتبرتری دست یافته است. "

معاون دوم ریاست جمهوری ضمن آنکه از سازمان بین المللی یونسکو در خصوص بیرون آوردن افغانستان از وضعیت سرخ در حمایت از آزادی بیان و قراردادن آن در منطقه سبز اظهار قدر دانی نموده است، این دستاورد بزرگ را برای حکومت افغانستان، فعالان علمی و فرهنگی، حامیان آزادی بیان و بخصوص جامعه رسانه ای کشور تبریک  گفته است.

به گفته موصوف: "با اطمینان کامل گفته می توانم که این دستاورد و جایگاه تازه به دست آمده افغانستان در حمایت از آزادی بیان، بیانگر آن است که حکومت افغانستان نه تنها به تعهدات خود در حمایت از آزادی بیان و رسانه ها پا بند بوده است بلکه همواره تلاش صورت گرفته تا آزادی بیان به عنوان یکی از ارزش های اساسی و معتبر در جوامع آزاد و دموکراتیک از تعرض مصوون بماند."

سروردانش افزوده است که حکومت وحدت ملی، با تاسیس کمیته مشترک حکومت و رسانه ها که توسط معاون دوم ریاست جمهوری اداره می شود، ضمن آنکه مقررات و قواعد خاص از سوی این کمیته در باب مصوونیت و حمایت از رسانه ها و به تبع آن آزادی بیان وضع شده است.

وی همچنان گفته است که در این کمیته همواره تلاش صورت گرفته تا آزادی بیان و حمایت از جامعه رسانه ای کشور در وضعیت بهتری قرار گرفته و جلو تعرض به آزادی بیان گرفته شود.

این درحالی است که در چند سال اخیر آمار خشونت و تهدیدات از سوی برخی زورمندان و افراد مسلح غیر مسوول علیه خبرنگاران کشور بالا رفته و آزادی بیان را مورد تعرض قرار می دهند.

حکومت به حمایت از آزادی بیان متعهد است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد